Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJDobava športne opreme za zavode za prestajanje kazni zaporaJN007700/2016-W0119.01.2017
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJENudenje tehnične podpore za Oracle licenčno programsko opremo.JN007963/2016-W0119.01.2017
Klinika GolnikTEKSTILJN006775/2016-W0119.01.2017
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANASUKCESIVNA DOBAVA ŽIVILJN007514/2016-W0119.01.2017
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJENabava rentgenskega angiografskega aparata s C-lokom za SB Novo mestoJN003599/2016-B012016/S 131-23470719.01.2017
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE PODROČNA ENOTA INFORMACIJSKI CENTER LJUBLJANAVzdrževanje vstopne točke in programskih knjižnic on-line sistema ter portalovJN007999/2016-W0119.01.2017
SIMBIO d.o.o.Dobava goriv in mazivJN007361/2016-B012016/S 225-40976919.01.2017
SB M. SOBOTANakup EEG aparata s potrošnimi materialiJN007004/2016-W0119.01.2017
UM PFDOBAVA TUJE SERIJSKE PUBLIKACIJE ZA LETO 2017JN007693/2016-W0119.01.2017
UM PFRačunovodske storitve za leto 2017JN007803/2016-W0119.01.2017
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV LJUBLJANANakup in vzdrževanje diskovnega poljaJN002031/2016-W0119.01.2017
UPK LjubljanaDobava hrane za obdobje 2017 - 2021JN007723/2016-B012016/S 238-43322619.01.2017
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJENakup in dobava čistil - okoljsko manj obremenjujoče blago ter ostalega sanitarnega in čistilnega materialaJN007501/2016-W0119.01.2017
OBČINA HRPELJE - KOZINADozidava vrtca v Hrpeljah – I. fazaJN007801/2016-W0119.01.2017
ZD MARIBORLABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom, razdeljeni v 9 sklopovJN007350/2016-W0119.01.2017
UPRAVNA ENOTA LJUBLJANANajem elektronskih oglasnih desk, prikazovalnika informacij in strežniškega sistema s komunikacijsko opremo ter dobava termo trakov z oznako NMV430-60/2016 za obdobje enega leta (od 1.3.2017 dalje).JN007874/2016-W0119.01.2017
OZGOBNOVA IN ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENE POSTAJE STRAŽIŠČEJN007609/2016-B0119.01.2017
BANKA SLOVENIJE LJUBLJANAStoritve cestnega prevozaJN2585/201619.01.2017
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - MESTOIzvedba občasnih prevozov otrok v obdobju od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2020JN000011/2017-W0119.01.2017
SB JESENICEDobava otološke delovne postajeJN007380/2016-W0119.01.2017
SŽ, d.o.o.Jubilejne ure za leto 2017.JN007697/2016-W0119.01.2017
OBČINA ŽALECOkolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorovJN008024/2016-W0119.01.2017
MINISTRSTVO ZA OBRAMBOMORS 231/2016-JNMV; Nadgradnja programske opreme Source One za arhiviranje elektronske pošteJN007541/2016-B0119.01.2017
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.Nakup brezpilotnega zrakoplovaJN007858/2016-W0119.01.2017
MESTNA OBČINA LJUBLJANAKonvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA VODMATJN005581/2016-B012016/S 180-32244619.01.2017
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.Dobava maziv in tekočinJN006932/2016-E012016/S 211-38471418.01.2017
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.Dobava maziv in tekočinJN006932/2016-E012016/S 211-38471418.01.2017
MESTNA OBČINA MARIBORIzvajanje storitev Mestne blagajne preko zunanjega izvajalca plačilnega prometa za obdobje enega letaJN008043/2016-W0118.01.2017
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.Dobava maziv in tekočinJN006932/2016-E012016/S 211-38471418.01.2017
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.Dobava maziv in tekočinJN006932/2016-E012016/S 211-38471418.01.2017
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.Dobava maziv in tekočinJN006932/2016-E012016/S 211-38471418.01.2017
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.Dobava maziv in tekočinJN006932/2016-E012016/S 211-38471418.01.2017
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.Dobava maziv in tekočinJN006932/2016-E012016/S 211-38471418.01.2017
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.Dobava maziv in tekočinJN006932/2016-E012016/S 211-38471418.01.2017
DŠD NOVO MESTO“SUKCESIVNA DOBAVA PRALNIH, ČISTILNIH SREDSTEV, PVC VREČK IN PAPIRNIH IZDELKOV S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE TREH LET”.JN007246/2016-W0118.01.2017
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.Dobava maziv in tekočinJN006932/2016-E012016/S 211-38471418.01.2017
MINISTRSTVO ZA OBRAMBOSUKCESIVNE DOBAVE SOKOV, SLADKIH PIJAČ, SIRUPOV TER VODEJN006914/2016-B012016/S 211-38380518.01.2017
UNIVERZA V MARIBORUStoritve fiksnih in mobilnih komunikacijJN004526/2016-B012016/S 153-27710818.01.2017
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.IZVAJANJE VRTNARSKIH VZDRŽEVALNIH DEL NA LOKACIJAH NAROČNIKAJN007306/2016-W0118.01.2017
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.Preureditev propilej na Plečnikovih Žalah objekt A - notranja opremaJN007779/2016-W0118.01.2017
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEAparat za alikvotiranje in arhiviranje vzorcev s potrošnim materialom za čas 7 letJN006288/2016-B012016/S 199-35813118.01.2017
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTAIzdelava projektne dokumentacije za objekt Vrata v Pomurje - Regijski promocijski centerJN007954/2016-W0118.01.2017
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJENadgradnja informacijskega sistema CMS (vključno z modulom Su)JN000015/2017-W0118.01.2017
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI RAVNE NA KOROŠKEMDobava in postavitev presostatične ponjave na igrišču z umetno travo na RavnahJN007971/2016-W0118.01.2017
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTUROA-52/16; PREP RT - 932/6924 CESTA NA KOPE- 4. ETAPA: GRADBENA DELA od km 2+000 do km 3+650JN000416/2016-B0118.01.2017
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTUROIzdelava Idejnega projekta »Obnova voznega omrežja mejne postaje Hodoš za preureditev napajanja postaje s 3KV DC in 25 kV AC sistemom«JN005564/2016-W0118.01.2017
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTUROD-117/16; PGD, PZI - Sanacija brežin "Jelični Vrh– lokacija 2" nad cesto G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič od km 8,460 do km 8,595JN007046/2016-W0118.01.2017
OBČINA KRŠKOPoslovno stanovanjski objekt Šoba – 1.fazaJN007861/2016-W0118.01.2017
OBČINA SEVNICAIzvajanje geodetskih storitev v letu 2017JN007969/2016-W0118.01.2017
DARS d.d.OBNOVA SISTEMA KLIC V SILI NA AC ARJA VAS - SLIVNICA IN ŠENTILJ - PESNICAJN006470/2016-B0117.01.2017