PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
CMEPIUS V angl. j.: CMEPIUS OKVIRNI SPORAZUM o izvedbi storitev oblikovanja in grafičnega oblikovanja za tisk publikacij, brošur, letakov, poslovnih daril in drugih promocijsko informativnih gradiv Javno naročiloStoritve
CMEPIUS V angl. j.: CMEPIUS OKVIRNI SPORAZUM o izvedbi tiskarskih storitev Javno naročiloStoritve
CMEPIUS V angl. j.: CMEPIUS Okvirni sporazum o izvajanju računovodskih storitev Javno naročiloStoritve
GARS JESENICE Pogodba za dobavo orodnega vozila za varstvo okolja 1 + 1 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ Občasni prevozi šoloobveznih otrok Javno naročiloStoritve
OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ Izvajanje občasnih prevozov šolskih otrok Javno naročiloStoritve
PLINOVODI d.o.o. Okvirni sporazum št. TS/ST/101/2016 Javno naročiloBlago
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Okvirni sporazum št. 6600001506/MVB Javno naročiloBlago
ŠDL Aneks št. 1 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila »Prenova kopalnic dom Topniška in dom A« št. 45142-58/2016 ZA SKLOP 1: Izvedba prenove kopalnic doma Topniška Javno naročiloGradnje
ŠDL Aneks št. 1 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila »Prenova kopalnic dom Topniška in dom A« št. 45142-59/2016 ZA SKLOP 2: Izvedba prenove kopalnic doma A Javno naročiloGradnje
SB Slovenj Gradec Pogodba o izvajanju nenujnih in sanitetnih prevozov bolnikov za potrebe SB SG Javno naročiloStoritve
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Dodatek št. 3 k pogodbi za zavarovanje službenih vozil Javno naročiloStoritve
OBČINA ROGATEC aneks št. 1 h GRADBENI POGODBI za investicijo »Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov Trlično 1 v km 27+247 in Trlično 2 v km 27+460 na regionalni železniški progi Rogatec-Grobelno ter gradnja nove povezovalne ceste do priključka na državno cesto G2-107« Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Kupoprodajna pogodba za razdobje IV Javno naročiloBlago
UKC Ljubljana NAKUP ALKOHOLNIH KRPIC VELIKIH Javno naročiloBlago
CMEPIUS V angl. j.: CMEPIUS Okvirni sporazum o izvajanju računovodskih storitev Javno naročiloStoritve
VRTEC MIŠKOLIN Anek k pogodbi o dobavi prehrambenega blaga Javno naročiloBlago
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Aneks št. 1 k pogodbi JHL-22/16 VOKA (2863N/17) Javno naročiloGradnje
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Aneks št. 2 (ŽALE-1/17) k pogodbi št. ŽALE-26/16 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Aneks k pogodbi Javno naročiloGradnje
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO OKVIRNI SPORAZUM - Izvajanje tehničnih postopkov in priprava osnutkov dovoljenj za izredne prevoze. Javno naročiloStoritve
UM FOV Aneks št. 1 k Pogodbi o varovanju št. 02/2016-POG Javno naročiloStoritve
GASILSKA BRIGADA KOPER POGODBA O FINANČNEM LEASINGU Z DOBAVO KOMBINIRANEGA GASILSKEGA VOZILA št. 3211-36/17 Javno naročiloBlago
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Aneks št. 2 k pogodbi št. ŽALE-26/16 Javno naročiloGradnje
KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o. Pogodba o izvedbi javnega naročila za izvedbo gradnje št. 1/2017 Javno naročiloGradnje
VRTEC MIŠKOLIN Pogodba o sukcesivni dobavi živil št.17/2017-3 Javno naročiloBlago
MIZŠ Zavarovanje šolskega premoženja, interesov in oseb javnih zavodov iz resornih pristojnosti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Javno naročiloStoritve
VRTEC MIŠKOLIN Pogodba o sukcesivni dobavi živil št. 17/2017-1 Javno naročiloBlago
OBČINA DUPLEK Aneks št. 3 k Pogodbi št. 430-0002/2016-39 Javno naročiloGradnje
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Aneks št. 1 k pogodbi št. JHL-22/16 Obnova javnega vodovoda in kanalizacije sočasno z ureditvijo cestišča v Mali ulici Javno naročiloGradnje
DSO Novo mesto Pogodba Javno naročiloBlago
VRTEC JELKA ANEKS K OKVIRNEMU SPOR. - MAERCATOR - ERA GOOD Javno naročiloBlago
Komunala Tolmin, d.o.o. Pogodba o dobavi 17/2016 JN VV Javno naročiloBlago
Komunala Tolmin, d.o.o. Pogodba o dobavi 17/2016 JN VV Javno naročiloBlago
Komunala Tolmin, d.o.o. Pogodba o dobavi 17/2016 JN VV Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Kupoprodajna pogodba Javno naročiloBlago
MKGP Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2017, št. 2330-16-320005 Javno naročiloStoritve
OBČINA TREBNJE Pogodba št. 430-80/2016-13 Javno naročiloStoritve
OBČINA ŽALEC Pogodba št. PG-0417/2016 "Izgradnja komunalne infrastrukture za del območja VR-1/1 v Vrbju Javno naročiloGradnje
MKGP št. 2330-17-000009 Javno naročiloStoritve
JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. Aneks št. 1 k Pogodbi št. 2723N/16-TIS za gradnjo kanalizacijskih črpališč Č1 in Č2 na Brezovici J od AC - območje Postaje in Bičevja Javno naročiloGradnje
DOM POČITKA MENGEŠ Pogodba o nakupu in dobavi slaščičarskih izdelkov, trajnih pekovkih izdelkov in testenin, 002/2017 Javno naročiloBlago
DOM POČITKA MENGEŠ Pogodba za nakup in dobavo živil, Bio dobrote-S18/2016 Javno naročiloBlago
DOM POČITKA MENGEŠ Pogodba za nakup in dobavo živil, Geaprodukt-S20,S21/2016 Javno naročiloBlago
DOM POČITKA MENGEŠ Pogodba za nakup in dobavo živil, Impuls-S11,S12/2016 Javno naročiloBlago
DOM POČITKA MENGEŠ Pogodba za nakup in dobavo živil, Kvibo-S3,S13/2016 Javno naročiloBlago
DOM POČITKA MENGEŠ Pogodba za nakup in dobavo živil, KZ Šaleška-S15/2016 Javno naročiloBlago
DOM POČITKA MENGEŠ Pogodba za nakup in dobavo živil, Mercator-S14/2016 Javno naročiloBlago
DOM POČITKA MENGEŠ Pogodba za nakup in dobavo živil, Mes.Oblak-S1,S16/2016 Javno naročiloBlago
DOM POČITKA MENGEŠ Pogodba za nakup in dobavo živil, Ml.Celeia-S4/2016 Javno naročiloBlago