PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 10. 2014 JN10517/2014, Blago: Razna živila 10.12.2014
30. 10. 2014 JN10514/2014, Gradnje: Gradbena dela 4.12.2014
30. 10. 2014 JN10508/2014, Blago: Pohištvo 10.12.2014
30. 10. 2014 JN10506/2014, Blago: Televizijski in radijski sprejemniki in aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike 10.12.2014
30. 10. 2014 JN10503/2014, Storitve: Storitve cestnega prevoza 10.12.2014
30. 10. 2014 JN10501/2014, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve 9.12.2014
30. 10. 2014 JN10484/2014, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo 12.12.2014
30. 10. 2014 JN10481/2014, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah 19.11.2014
30. 10. 2014 JN10480/2014, Blago: Motorna vozila 17.11.2014
30. 10. 2014 JN10478/2014, Blago: Klavirji 10.12.2014
30. 10. 2014 JN10475/2014, Storitve: Storitve spremljanja strupenih snovi 9.12.2014
30. 10. 2014 JN10474/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 19.11.2014
30. 10. 2014 JN10472/2014, Blago: Naprave za mamografijo 10.12.2014
30. 10. 2014 JN10471/2014, Blago: Razna živila 8.12.2014
30. 10. 2014 JN10470/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 10.12.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
30. 10. 2014 JN10516/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor
30. 10. 2014 JN10509/2014, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
30. 10. 2014 JN10507/2014, Storitve: Storitve javnega cestnega prevoza
30. 10. 2014 JN10504/2014, Blago: Gasilska vozila
30. 10. 2014 JN10498/2014, Blago: Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet
30. 10. 2014 JN10497/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
30. 10. 2014 JN10495/2014, Blago: Razna živila
30. 10. 2014 JN10494/2014, Storitve: Finančne in zavarovalniške storitve
30. 10. 2014 JN10487/2014, Blago: Razna živila
30. 10. 2014 JN10486/2014, Blago: Razna živila
30. 10. 2014 JN10476/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
30. 10. 2014 JN10473/2014, Blago: Naprave za mamografijo


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 10. 2014 JN10513/2014, Blago: Hladilci vode 2.12.2014
30. 10. 2014 JN10500/2014, Blago: Gasilska, reševalna in varnostna oprema 14.11.2014
30. 10. 2014 JN10489/2014, Gradnje: Montaža kovinskih konstrukcij 17.12.2014
30. 10. 2014 JN10485/2014, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja 3.12.2014
30. 10. 2014 JN10477/2014, Gradnje: Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo 16.12.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
30. 10. 2014 JN10511/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
30. 10. 2014 JN10492/2014, Blago: Razni stroji za posebne namene


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 10. 2014 JN10518/2014, Blago: Različna zdravila 11.11.2014
30. 10. 2014 JN10515/2014, Gradnje: Gradbena dela 14.11.2014
30. 10. 2014 JN10512/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah  
30. 10. 2014 JN10505/2014, Blago: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije 24.11.2014
30. 10. 2014 JN10499/2014, Storitve: Storitve odstranjevanja snega 5.11.2014
30. 10. 2014 JN10493/2014, Blago: Arhivski regali 7.11.2014
30. 10. 2014 JN10491/2014, Gradnje: Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč  
30. 10. 2014 JN10490/2014, Blago: Elektrika 14.11.2014
30. 10. 2014 JN10488/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 12.11.2014
30. 10. 2014 JN10483/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 12.11.2014
30. 10. 2014 JN10482/2014, Blago: Razni instrumenti za ocenjevanje ali testiranje 11.11.2014
30. 10. 2014 JN10479/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 12.11.2014
30. 10. 2014 JN10469/2014, Blago: Motorna olja 10.11.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
30. 10. 2014 JN10510/2014, Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah
30. 10. 2014 JN10502/2014, Blago: Merilni instrumenti


Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (evropski obrazec 17)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 10. 2014 JN10496/2014, Storitve: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema 1.12.2014


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno