PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 36. člena ZJNVETPS
Datum objave Naziv
1. 10. 2014 JN9643/2014, Storitve: Aparati za analizo plina


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
1. 10. 2014 JN9660/2014, Storitve: Storitve poslovanja z lastnimi nepremičninami 11.11.2014
1. 10. 2014 JN9659/2014, Gradnje: Gradbena dela na dovozni cesti 21.10.2014
1. 10. 2014 JN9656/2014, Blago: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije 10.11.2014
1. 10. 2014 JN9653/2014, Blago: Časopisi, strokovne revije, periodične publikacije in revije 29.10.2014
1. 10. 2014 JN9652/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi 3.11.2014
1. 10. 2014 JN9650/2014, Storitve: Storitve čiščenja pisarn, šol in pisarniške opreme 11.11.2014
1. 10. 2014 JN9649/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 12.11.2014
1. 10. 2014 JN9647/2014, Blago: Motorna olja 10.11.2014
30. 9. 2014 JN9639/2014, Storitve: Hišniške storitve 20.10.2014
30. 9. 2014 JN9633/2014, Blago: Razni instrumenti za ocenjevanje ali testiranje 11.11.2014
30. 9. 2014 JN9629/2014, Storitve: Storitve čiščenja 10.11.2014
30. 9. 2014 JN9620/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 10.11.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
1. 10. 2014 JN9666/2014, Gradnje: Razne storitve popravila in vzdrževanja
1. 10. 2014 JN9661/2014, Blago: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija
1. 10. 2014 JN9644/2014, Storitve: Informacijski sistemi in strežniki
30. 9. 2014 JN9641/2014, Storitve: Storitve načrtovanja na področju sistemskega zagotavljanja kakovosti
30. 9. 2014 JN9640/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
30. 9. 2014 JN9636/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
30. 9. 2014 JN9626/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
30. 9. 2014 JN9622/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
30. 9. 2014 JN9621/2014, Blago: Komunikacijsko omrežje
30. 9. 2014 JN9619/2014, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne
30. 9. 2014 JN9617/2014, Storitve: Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 9. 2014 JN9635/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 21.10.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
1. 10. 2014 JN9665/2014, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z železniškim prevozom in drugo opremo
1. 10. 2014 JN9654/2014, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z železniškim prevozom in drugo opremo
30. 9. 2014 JN9634/2014, Gradnje: Gradbena dela na velikih letališčih
30. 9. 2014 JN9632/2014, Storitve: Storitve preventivnega vzdrževanja
30. 9. 2014 JN9631/2014, Blago: Deli črpalk, kompresorjev, pogonskih strojev ali motorjev
30. 9. 2014 JN9624/2014, Storitve: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
1. 10. 2014 JN9664/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo 16.10.2014
1. 10. 2014 JN9663/2014, Blago: Elektrika 7.11.2014
1. 10. 2014 JN9662/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve 11.11.2014
1. 10. 2014 JN9651/2014, Gradnje: Inštalacija kabelske infrastrukture 8.10.2014
1. 10. 2014 JN9648/2014, Blago: Material za kirurško šivanje 10.10.2014
1. 10. 2014 JN9646/2014, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne 8.10.2014
1. 10. 2014 JN9645/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti 10.10.2014
30. 9. 2014 JN9637/2014, Blago: Enteralna hranila 7.10.2014
30. 9. 2014 JN9628/2014, Blago: Deli in pribor za vozila in njihove motorje 23.10.2014
30. 9. 2014 JN9627/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske opreme  
30. 9. 2014 JN9625/2014, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za opremo zračnega, železniškega, cestnega in pomorskega prometa  
30. 9. 2014 JN9623/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor 12.5.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
1. 10. 2014 JN9658/2014, Gradnje: Vodne poti, razen kanalov
1. 10. 2014 JN9657/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
1. 10. 2014 JN9655/2014, Storitve: Storitve ponudnika
1. 10. 2014 JN9642/2014, Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah
30. 9. 2014 JN9638/2014, Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme
30. 9. 2014 JN9630/2014, Storitve: Podatkovne storitve
30. 9. 2014 JN9618/2014, Blago: Razsmerniki


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:



Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno