PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 11. 2015 JN8427/2015, Storitve: Oglaševalske storitve 16.12.2015
30. 11. 2015 JN8424/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 6.1.2016
30. 11. 2015 JN8423/2015, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago 12.1.2016
30. 11. 2015 JN8421/2015, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne 12.1.2016
28. 11. 2015 JN8419/2015, Blago: Oprema za omrežje 11.12.2015
27. 11. 2015 JN8409/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah 23.12.2015
27. 11. 2015 JN8408/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah 23.12.2015
27. 11. 2015 JN8402/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja cestne razsvetljave 14.1.2016
27. 11. 2015 JN8401/2015, Storitve: Storitve priprave in dostave hrane 11.12.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
30. 11. 2015 JN8433/2015, Blago: Kurilna olja
30. 11. 2015 JN8432/2015, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
27. 11. 2015 JN8418/2015, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva
27. 11. 2015 JN8417/2015, Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme
27. 11. 2015 JN8406/2015, Blago: Medicinska oprema
27. 11. 2015 JN8403/2015, Blago: Pripravljena krmila za domače in druge živali
27. 11. 2015 JN8397/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
27. 11. 2015 JN8396/2015, Storitve: Storitve varovanja z varnostniki
27. 11. 2015 JN8394/2015, Blago: Goriva
27. 11. 2015 JN8393/2015, Blago: Goriva
27. 11. 2015 JN8392/2015, Blago: Naprave za urološke preiskave
27. 11. 2015 JN8391/2015, Storitve: Storitve arhitekturnega projektiranja


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
27. 11. 2015 JN8407/2015, Blago: Električni drogovi 14.12.2015
27. 11. 2015 JN8405/2015, Gradnje: Gradbena dela na elektroenergetskih vodih 22.1.2016


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
30. 11. 2015 JN8431/2015, Blago: Stroji in naprave za rudarstvo
30. 11. 2015 JN8429/2015, Blago: Gumijasti in plastični materiali
30. 11. 2015 JN8428/2015, Blago: Stroji in naprave za rudarstvo


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 11. 2015 JN8435/2015, Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja 8.12.2015
30. 11. 2015 JN8430/2015, Storitve: Z računalniki povezane storitve  
30. 11. 2015 JN8426/2015, Blago: Razna živila 8.12.2015
30. 11. 2015 JN8425/2015, Blago: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija 10.12.2015
30. 11. 2015 JN8422/2015, Blago: Reševalna vozila 7.12.2015
27. 11. 2015 JN8416/2015, Storitve: Storitve v zvezi z odpadki 17.11.2015
27. 11. 2015 JN8415/2015, Storitve: Storitve inštalacije opreme za žično telefonijo 17.12.2015
27. 11. 2015 JN8414/2015, Blago: Razna živila 16.12.2015
27. 11. 2015 JN8412/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme  
27. 11. 2015 JN8411/2015, Blago: Elektrika 7.12.2015
27. 11. 2015 JN8404/2015, Blago: Razna živila 21.12.2015
27. 11. 2015 JN8400/2015, Blago: Oblačila, obutev, prtljaga in pribor 16.12.2015
27. 11. 2015 JN8399/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 3.12.2015
27. 11. 2015 JN8398/2015, Blago: Zaprta dostavna vozila 9.12.2015
27. 11. 2015 JN8387/2015, Blago: Elektrika 7.12.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
30. 11. 2015 JN8434/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
30. 11. 2015 JN8420/2015, Blago: Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v cestnem prometu
27. 11. 2015 JN8413/2015, Blago: Oblačila, obutev, prtljaga in pribor
27. 11. 2015 JN8410/2015, Storitve: Storitve podatkovnih baz z dodano vrednostjo
27. 11. 2015 JN8395/2015, Blago: Gumijasti in plastični materiali
27. 11. 2015 JN8390/2015, Blago: Stroji in naprave za rudarstvo
27. 11. 2015 JN8389/2015, Blago: Stroji in naprave za rudarstvo
27. 11. 2015 JN8388/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
27. 11. 2015 JN8386/2015, Blago: Tekstilni materiali in z njimi povezani izdelki


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: