PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Predhodno informativno obvestilo (evropski obrazec 1)
Datum objave Naziv
26. 11. 2014 JN11149/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
26. 11. 2014 JN11152/2014, Storitve: Poštne storitve 6.1.2015
26. 11. 2014 JN11145/2014, Blago: Deli in pribor za vozila in njihove motorje 18.12.2014
25. 11. 2014 JN11140/2014, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov 11.12.2014
25. 11. 2014 JN11138/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 7.1.2015
25. 11. 2014 JN11122/2014, Blago: Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet 14.1.2015
25. 11. 2014 JN11121/2014, Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme 6.1.2015
25. 11. 2014 JN11111/2014, Storitve: Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter storitve pomoči turistom 6.1.2015
25. 11. 2014 JN11109/2014, Blago: Izdelki za informiranje in promocijo 15.1.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
26. 11. 2014 JN11146/2014, Blago: Spektrometer mase
25. 11. 2014 JN11137/2014, Storitve: Storitve kontrole zalog
25. 11. 2014 JN11130/2014, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)
25. 11. 2014 JN11126/2014, Blago: Medicinska oprema
25. 11. 2014 JN11125/2014, Blago: Stroji za pometanje cest
25. 11. 2014 JN11117/2014, Blago: Epruvete
25. 11. 2014 JN11114/2014, Gradnje: Dela na zgornjem ustroju športnih igrišč
25. 11. 2014 JN11108/2014, Blago: Naprave in instrumenti za infuzijo
25. 11. 2014 JN11106/2014, Blago: Naprave za podporo delovanja ledvic


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
25. 11. 2014 JN11134/2014, Storitve: Storitve projektiranja elektroenergetskih sistemov 14.1.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
25. 11. 2014 JN11127/2014, Blago: Stroji za proizvodnjo in izkoriščanje mehanske energije
25. 11. 2014 JN11120/2014, Blago: Stroji za proizvodnjo in izkoriščanje mehanske energije
25. 11. 2014 JN11119/2014, Blago: Stroji za proizvodnjo in izkoriščanje mehanske energije
25. 11. 2014 JN11112/2014, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
26. 11. 2014 JN11153/2014, Blago: Elektrika 2.12.2014
26. 11. 2014 JN11148/2014, Storitve: Storitve, povezane z rekreacijskimi površinami 16.12.2014
26. 11. 2014 JN11147/2014, Gradnje: Dela za zaščito nabrežja 19.12.2014
25. 11. 2014 JN11136/2014, Blago: Televizijski in radijski sprejemniki in aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike 10.12.2014
25. 11. 2014 JN11135/2014, Blago: Razvoj programske opreme za vojaško uporabo 12.1.2015
25. 11. 2014 JN11133/2014, Storitve: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema 15.12.2014
25. 11. 2014 JN11131/2014, Blago: Razna živila 4.12.2014
25. 11. 2014 JN11129/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo 2.12.2014
25. 11. 2014 JN11128/2014, Blago: Operacijska tehnika 15.1.2015
25. 11. 2014 JN11124/2014, Storitve: Storitve čiščenja 17.12.2014
25. 11. 2014 JN11123/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 3.12.2014
25. 11. 2014 JN11115/2014, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal) 3.12.2014
25. 11. 2014 JN11113/2014, Blago: Goriva 25.4.2014
25. 11. 2014 JN11110/2014, Blago: Razna živila 8.12.2014
25. 11. 2014 JN11105/2014, Storitve: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema 15.12.2014
25. 11. 2014 JN11104/2014, Blago: Sol za posipanje cest 10.12.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
26. 11. 2014 JN11151/2014, Storitve: Poštne storitve
26. 11. 2014 JN11150/2014, Storitve: Poštne storitve
25. 11. 2014 JN11144/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
25. 11. 2014 JN11143/2014, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
25. 11. 2014 JN11142/2014, Gradnje: Sanacijska dela
25. 11. 2014 JN11141/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
25. 11. 2014 JN11132/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
25. 11. 2014 JN11118/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
25. 11. 2014 JN11116/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
25. 11. 2014 JN11107/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV
Datum objave Naziv Skrajni rok
25. 11. 2014 JN11139/2014, Blago: Goriva 25.4.2014


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno