PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 9. 2015 JN6020/2015, Blago: Vreče in vrečke za odpadke, iz polietilena 16.9.2015
2. 9. 2015 JN6013/2015, Storitve: Z računalniki povezane storitve 13.10.2015
2. 9. 2015 JN6003/2015, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah 30.9.2015
1. 9. 2015 JN5996/2015, Blago: Razna živila 16.10.2015
1. 9. 2015 JN5985/2015, Gradnje: Naprave za oskrbo z elektriko 12.10.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
2. 9. 2015 JN6026/2015, Blago: Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), notranja oprema, gospodinjske naprave (razen svetil) in čistilna sredstva
2. 9. 2015 JN6021/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
2. 9. 2015 JN6019/2015, Blago: Mikroskopi
2. 9. 2015 JN6018/2015, Storitve: Rezervni deli in dodatki za radarje
2. 9. 2015 JN6017/2015, Blago: Aparati za preverjanje in preskušanje
2. 9. 2015 JN6015/2015, Blago: Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), notranja oprema, gospodinjske naprave (razen svetil) in čistilna sredstva
2. 9. 2015 JN6011/2015, Storitve: Programski paket s pripomočki
2. 9. 2015 JN6009/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
2. 9. 2015 JN6007/2015, Storitve: Elektroinštalacijska dela
2. 9. 2015 JN6006/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
2. 9. 2015 JN6004/2015, Storitve: Razne storitve
2. 9. 2015 JN6002/2015, Storitve: Razne storitve
2. 9. 2015 JN5998/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
1. 9. 2015 JN5994/2015, Blago: Radijski pozivniki
1. 9. 2015 JN5993/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
1. 9. 2015 JN5989/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
1. 9. 2015 JN5988/2015, Storitve: Storitve gradbenega nadzora
1. 9. 2015 JN5986/2015, Storitve: Programski paket s pripomočki
1. 9. 2015 JN5984/2015, Blago: Industrijski stroji
1. 9. 2015 JN5981/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
1. 9. 2015 JN5992/2015, Blago: Zglobni avtobusi 12.10.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
2. 9. 2015 JN6008/2015, Storitve: Zavarovalniške storitve
2. 9. 2015 JN6001/2015, Blago: Zaščitne cevi
1. 9. 2015 JN5983/2015, Storitve: Storitve v zvezi z odpadki


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 9. 2015 JN6027/2015, Storitve: Zavarovalniške storitve 8.9.2015
2. 9. 2015 JN6025/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 1.7.2015
2. 9. 2015 JN6024/2015, Storitve: Zavarovalniške in pokojninske storitve 29.7.2015
2. 9. 2015 JN6023/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja električnih strojev, aparatov in pripadajoče opreme 16.10.2015
2. 9. 2015 JN6014/2015, Gradnje: Zaključna gradbena dela 10.9.2015
2. 9. 2015 JN6012/2015, Blago: Televizijska in avdiovizualna oprema 24.9.2015
2. 9. 2015 JN6010/2015, Gradnje: Gradbena dela 28.9.2015
1. 9. 2015 JN5995/2015, Storitve: Storitve svetovanja na področju okoljskih vprašanj 2.9.2015
1. 9. 2015 JN5990/2015, Blago: Elektrika 22.9.2015
1. 9. 2015 JN5982/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje  
1. 9. 2015 JN5980/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi 24.8.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
2. 9. 2015 JN6028/2015, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
2. 9. 2015 JN6022/2015, Storitve: Inženirske storitve
2. 9. 2015 JN6016/2015, Gradnje: Gradbena dela
2. 9. 2015 JN6005/2015, Gradnje: Gradbena dela na kolesarski poti
2. 9. 2015 JN6000/2015, Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
2. 9. 2015 JN5999/2015, Storitve: Razne storitve
2. 9. 2015 JN5997/2015, Storitve: Razne storitve
1. 9. 2015 JN5991/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
1. 9. 2015 JN5987/2015, Blago: Industrijski stroji
1. 9. 2015 JN5979/2015, Storitve: Storitve gradbenega nadzora


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: