PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
28. 7. 2014 JN8009/2014, Storitve: Telekomunikacijske storitve 15.9.2014
28. 7. 2014 JN8007/2014, Blago: Strojna oprema za osrednji računalnik 8.9.2014
28. 7. 2014 JN8006/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 19.8.2014
28. 7. 2014 JN8003/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov 5.9.2014
28. 7. 2014 JN8002/2014, Gradnje: Gradbena dela na ceveh za umazano vodo 26.8.2014
28. 7. 2014 JN7998/2014, Gradnje: Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena 22.8.2014
28. 7. 2014 JN7996/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 18.8.2014
28. 7. 2014 JN7991/2014, Blago: Proizvodi za zobno protetiko in naravnavanje zob 13.8.2014
25. 7. 2014 JN7984/2014, Blago: Gasilska vozila 29.8.2014
25. 7. 2014 JN7983/2014, Blago: Delovne rokavice 8.9.2014
25. 7. 2014 JN7980/2014, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih 13.8.2014
25. 7. 2014 JN7973/2014, Storitve: Inženirske storitve 8.9.2014
25. 7. 2014 JN7966/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja električnih in strojnih inštalacij pri gradnjah 9.9.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
28. 7. 2014 JN8008/2014, Storitve: Storitve medicinskih laboratorijev
28. 7. 2014 JN8005/2014, Blago: Navadne kovine
28. 7. 2014 JN7994/2014, Blago: Avtobusi za javni promet
28. 7. 2014 JN7992/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
28. 7. 2014 JN7989/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
28. 7. 2014 JN7988/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
28. 7. 2014 JN7987/2014, Storitve: Raziskovalne storitve
28. 7. 2014 JN7986/2014, Gradnje: Zaključna gradbena dela
25. 7. 2014 JN7985/2014, Blago: Laboratorijsko pohištvo
25. 7. 2014 JN7978/2014, Storitve: Storitve upravljanja parkirišč in parkirnih hiš
25. 7. 2014 JN7977/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
25. 7. 2014 JN7976/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
25. 7. 2014 JN7975/2014, Storitve: Storitve izobraževanja odraslih in druge izobraževalne storitve
25. 7. 2014 JN7974/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve
25. 7. 2014 JN7972/2014, Gradnje: Gradbena dela
25. 7. 2014 JN7970/2014, Blago: Morska sol
25. 7. 2014 JN7967/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
25. 7. 2014 JN7982/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja 4.9.2014
25. 7. 2014 JN7981/2014, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora 22.8.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
28. 7. 2014 JN8013/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih na in v morju
28. 7. 2014 JN8012/2014, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora
28. 7. 2014 JN8000/2014, Storitve: Storitve v rednem zračnem prevozu
28. 7. 2014 JN7993/2014, Blago: Oprema za sortiranje pošte


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
28. 7. 2014 JN8011/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 17.2.2014
28. 7. 2014 JN8010/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 17.2.2014
28. 7. 2014 JN8004/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah 28.8.2014
28. 7. 2014 JN7997/2014, Blago: Notranja oprema 3.9.2014
28. 7. 2014 JN7995/2014, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo 26.8.2014
25. 7. 2014 JN7979/2014, Storitve: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest 15.7.2014
25. 7. 2014 JN7971/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih 6.8.2014
25. 7. 2014 JN7969/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 21.7.2014
25. 7. 2014 JN7968/2014, Blago: Razna živila 7.8.2014
25. 7. 2014 JN7965/2014, Blago: Tekstilni materiali in z njimi povezani izdelki 8.9.2014
25. 7. 2014 JN7964/2014, Storitve: Podatkovne storitve 17.7.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
28. 7. 2014 JN8001/2014, Storitve: Programski paket za upravljanje dokumentov
28. 7. 2014 JN7999/2014, Gradnje: Gradbena dela
28. 7. 2014 JN7990/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip, kovinskih kontejnerjev in strojev


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno