PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
12. 2. 2016 JN991/2016, Storitve: Storitve čiščenja stavb 24.3.2016
12. 2. 2016 JN987/2016, Gradnje: Postavljanje cestnoprometne signalizacije 15.3.2016
12. 2. 2016 JN986/2016, Gradnje: Gradbena dela 1.3.2016
11. 2. 2016 JN984/2016, Blago: Razna živila 23.3.2016
11. 2. 2016 JN983/2016, Storitve: Arheološka izkopavanja 24.3.2016
11. 2. 2016 JN980/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja 23.3.2016
11. 2. 2016 JN979/2016, Blago: Računalniška oprema in pribor 25.3.2016
11. 2. 2016 JN974/2016, Storitve: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem 16.3.2016
11. 2. 2016 JN973/2016, Gradnje: Gradbena dela na pisarniškem poslopju 9.3.2016
11. 2. 2016 JN972/2016, Blago: Vreče in vrečke za odpadke, iz polietilena 22.2.2016
11. 2. 2016 JN970/2016, Blago: Razna živila 24.3.2016
11. 2. 2016 JN965/2016, Storitve: Tiskano gradivo in z njim povezani izdelki 31.3.2016
11. 2. 2016 JN954/2016, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 8.3.2016
11. 2. 2016 JN953/2016, Gradnje: Inštalacija klimatskih naprav 24.3.2016
11. 2. 2016 JN952/2016, Gradnje: Gradbena dela na cestah 9.3.2016
11. 2. 2016 JN948/2016, Gradnje: Gradbena dela na cestah 9.3.2016


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
12. 2. 2016 JN997/2016, Storitve: Aparati za preverjanje in preskušanje
12. 2. 2016 JN996/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
12. 2. 2016 JN995/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
12. 2. 2016 JN994/2016, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
12. 2. 2016 JN993/2016, Storitve: Popravilo in vzdrževanje naprav
12. 2. 2016 JN989/2016, Blago: Oluščen riž
12. 2. 2016 JN988/2016, Blago: Zemeljski plin
11. 2. 2016 JN978/2016, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
11. 2. 2016 JN977/2016, Blago: Oprema za ceste
11. 2. 2016 JN975/2016, Blago: Oftalmološka oprema
11. 2. 2016 JN971/2016, Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
11. 2. 2016 JN969/2016, Blago: Reševalna oprema in oprema za nujne primere
11. 2. 2016 JN968/2016, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
11. 2. 2016 JN964/2016, Blago: Dihalni aparati za medicinsko uporabo
11. 2. 2016 JN963/2016, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
11. 2. 2016 JN962/2016, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
11. 2. 2016 JN960/2016, Gradnje: Gradbena dela
11. 2. 2016 JN959/2016, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
11. 2. 2016 JN967/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev 14.3.2016
11. 2. 2016 JN958/2016, Blago: Motorna vozila 22.3.2016


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
12. 2. 2016 JN992/2016, Blago: Specialna vozila 1.12.2015
12. 2. 2016 JN990/2016, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 17.3.2016
11. 2. 2016 JN985/2016, Storitve: Storitve finančnega svetovanja 25.2.2016
11. 2. 2016 JN981/2016, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature 29.2.2016
11. 2. 2016 JN966/2016, Blago: Razna živila 24.2.2016
11. 2. 2016 JN961/2016, Gradnje: Zaključna gradbena dela 3.12.2015
11. 2. 2016 JN957/2016, Gradnje: Gradbena dela 15.3.2016
11. 2. 2016 JN956/2016, Blago: Naprave in instrumenti za operacijske dvorane 7.3.2016
11. 2. 2016 JN951/2016, Gradnje: Fasadarska in štukaterska dela 7.3.2016
11. 2. 2016 JN950/2016, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 26.2.2016
11. 2. 2016 JN949/2016, Blago: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije 7.3.2016


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
11. 2. 2016 JN982/2016, Blago: Imunoglobulini
11. 2. 2016 JN976/2016, Storitve: Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
11. 2. 2016 JN955/2016, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: