PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
Datum objave Naziv
18. 4. 2014 JN4702/2014, Blago: Naboji


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
18. 4. 2014 JN4741/2014, Blago: Razna živila 29.5.2014
18. 4. 2014 JN4731/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi 28.5.2014
18. 4. 2014 JN4730/2014, Blago: Vozila za odvoz odpadkov 30.5.2014
18. 4. 2014 JN4725/2014, Storitve: Storitve izobraževanja odraslih in druge izobraževalne storitve 12.5.2014
18. 4. 2014 JN4724/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor 7.5.2014
18. 4. 2014 JN4719/2014, Gradnje: Zaključna gradbena dela 9.5.2014
18. 4. 2014 JN4718/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi 6.5.2014
18. 4. 2014 JN4712/2014, Blago: Strelivo 29.5.2014
18. 4. 2014 JN4709/2014, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago 7.5.2014
18. 4. 2014 JN4707/2014, Storitve: Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela 28.4.2014
18. 4. 2014 JN4706/2014, Gradnje: Barvanje in označevanje cestnih površin 8.5.2014
18. 4. 2014 JN4705/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami 7.5.2014
18. 4. 2014 JN4704/2014, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo 7.5.2014
18. 4. 2014 JN4701/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami 7.5.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
18. 4. 2014 JN4735/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
18. 4. 2014 JN4734/2014, Blago: Pnevmatike za težka in lahka vozila
18. 4. 2014 JN4721/2014, Blago: Pohištvo
18. 4. 2014 JN4717/2014, Gradnje: Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
18. 4. 2014 JN4715/2014, Blago: Medicinska oprema
18. 4. 2014 JN4713/2014, Blago: Katetri
18. 4. 2014 JN4696/2014, Blago: Potrebščine za ročno obrt in umetnost
18. 4. 2014 JN4695/2014, Blago: Semaforji
18. 4. 2014 JN4693/2014, Gradnje: Gradbena dela na viaduktu


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
18. 4. 2014 JN4737/2014, Blago: Apnenec 28.5.2014
18. 4. 2014 JN4732/2014, Gradnje: Gradbena dela na elektroenergetskih vodih 3.6.2014
18. 4. 2014 JN4711/2014, Blago: Oprema za sortiranje pošte 21.5.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
18. 4. 2014 JN4714/2014, Gradnje: Gradbena dela
18. 4. 2014 JN4710/2014, Blago: Elektromotorji, generatorji in transformatorji
18. 4. 2014 JN4708/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
18. 4. 2014 JN4742/2014, Storitve: Arhitekturne storitve v zvezi s stavbami 28.4.2014
18. 4. 2014 JN4740/2014, Blago: Policijske uniforme 15.5.2014
18. 4. 2014 JN4739/2014, Storitve: Storitve pretovarjanja in skladiščenja tovora 5.5.2014
18. 4. 2014 JN4738/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 13.5.2014
18. 4. 2014 JN4736/2014, Storitve: Razne storitve 10.2.2014
18. 4. 2014 JN4733/2014, Blago: Oksigenator 13.5.2014
18. 4. 2014 JN4728/2014, Blago: Pnevmatike za težka in lahka vozila 25.4.2014
18. 4. 2014 JN4727/2014, Storitve: Telekomunikacijske storitve 25.4.2014
18. 4. 2014 JN4726/2014, Gradnje: Gradbena dela 7.5.2014
18. 4. 2014 JN4722/2014, Gradnje: Krovska dela in druga gradbena dela specialnih strok 5.5.2014
18. 4. 2014 JN4700/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 24.4.2014
18. 4. 2014 JN4698/2014, Storitve: Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov 24.4.2014
18. 4. 2014 JN4697/2014, Storitve: Storitve čiščenja 28.4.2014
18. 4. 2014 JN4694/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe 5.5.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
18. 4. 2014 JN4703/2014, Gradnje: Gradbena dela na šolskih stavbah
18. 4. 2014 JN4699/2014, Storitve: Storitve v zračnem prevozu


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV
Datum objave Naziv Skrajni rok
18. 4. 2014 JN4729/2014, Storitve: Naprave za hlajenje in prezračevanje 25.4.2014
18. 4. 2014 JN4723/2014, Blago: Funkcionalna podpora 25.4.2014
18. 4. 2014 JN4720/2014, Blago: Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike 9.5.2014
18. 4. 2014 JN4716/2014, Gradnje: Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih 8.5.2014


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno