PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
31. 3. 2015 JN2035/2015, Storitve: Storitve inštalacije električne in strojne opreme 14.5.2015
31. 3. 2015 JN2028/2015, Storitve: Storitve čiščenja 12.5.2015
31. 3. 2015 JN2025/2015, Blago: Prometni znaki 22.5.2015
31. 3. 2015 JN2018/2015, Gradnje: Gradbena dela 16.4.2015
31. 3. 2015 JN2012/2015, Blago: Razna živila 11.5.2015
31. 3. 2015 JN2011/2015, Blago: Zaščitne maske 12.5.2015
31. 3. 2015 JN2006/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 24.4.2015
30. 3. 2015 JN2004/2015, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah 15.5.2015
30. 3. 2015 JN2002/2015, Storitve: Storitve čiščenja 11.5.2015
30. 3. 2015 JN2001/2015, Storitve: Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje 16.4.2015
30. 3. 2015 JN2000/2015, Blago: Radijske postaje 13.5.2015
30. 3. 2015 JN1993/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah 20.4.2015
30. 3. 2015 JN1992/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah 20.4.2015
30. 3. 2015 JN1988/2015, Blago: Razna živila 7.5.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
31. 3. 2015 JN2037/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore
31. 3. 2015 JN2036/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja transformatorjev
31. 3. 2015 JN2034/2015, Blago: Prometna oprema
31. 3. 2015 JN2031/2015, Blago: Medicinska oprema
31. 3. 2015 JN2030/2015, Blago: Oblačila, obutev, prtljaga in pribor
31. 3. 2015 JN2024/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
31. 3. 2015 JN2022/2015, Gradnje: Gradbena dela na čistilni napravi za odpadne vode
31. 3. 2015 JN2021/2015, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah
31. 3. 2015 JN2017/2015, Blago: Elektrika
31. 3. 2015 JN2015/2015, Storitve: Storitve čiščenja
30. 3. 2015 JN1991/2015, Blago: Elektrika
30. 3. 2015 JN1989/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
31. 3. 2015 JN2016/2015, Storitve: Storitve omrežnega povezovanja 4.5.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
31. 3. 2015 JN2032/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z železniškim prevozom in drugo opremo
31. 3. 2015 JN2020/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja plinskih naprav
31. 3. 2015 JN2005/2015, Blago: Električna oprema za motorje in vozila


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
31. 3. 2015 JN2027/2015, Blago: Distribucija električne energije 21.4.2015
31. 3. 2015 JN2026/2015, Storitve: Inštalacija naprav za cestno razsvetljavo 21.4.2015
31. 3. 2015 JN2023/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 10.4.2015
31. 3. 2015 JN2019/2015, Gradnje: Gradbena dela na osnovni šoli 11.12.2014
31. 3. 2015 JN2013/2015, Blago: Razna živila 21.4.2015
31. 3. 2015 JN2010/2015, Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah 10.10.2014
31. 3. 2015 JN2008/2015, Storitve: Poklicna oblačila 8.4.2015
30. 3. 2015 JN2003/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 8.4.2015
30. 3. 2015 JN1998/2015, Blago: Razna živila 20.4.2015
30. 3. 2015 JN1997/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 15.4.2015
30. 3. 2015 JN1996/2015, Gradnje: Gradbena dela na šolskih stavbah 8.4.2015
30. 3. 2015 JN1995/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja kotlov 15.4.2015
30. 3. 2015 JN1990/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi 13.4.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
31. 3. 2015 JN2033/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
31. 3. 2015 JN2029/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
31. 3. 2015 JN2009/2015, Gradnje: Gradbena dela na osnovni šoli
31. 3. 2015 JN2007/2015, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
30. 3. 2015 JN1999/2015, Blago: Peristaltične črpalke
30. 3. 2015 JN1994/2015, Blago: Digitalni oddajniki


Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (evropski obrazec 17)
Datum objave Naziv Skrajni rok
31. 3. 2015 JN2014/2015, Blago: Zrakoplovi brez pilota 4.5.2015


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: