PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
29. 5. 2015 JN3533/2015, Blago: Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor 13.7.2015
29. 5. 2015 JN3531/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 8.7.2015
29. 5. 2015 JN3529/2015, Blago: Pisarniško pohištvo 2.7.2015
29. 5. 2015 JN3525/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja 10.7.2015
29. 5. 2015 JN3521/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi 10.7.2015
29. 5. 2015 JN3511/2015, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov 12.6.2015
29. 5. 2015 JN3510/2015, Gradnje: Gradbena dela 2.7.2015
29. 5. 2015 JN3508/2015, Gradnje: Gradbena dela 9.6.2015
29. 5. 2015 JN3506/2015, Blago: Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki 18.6.2015
29. 5. 2015 JN3505/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 30.6.2015
29. 5. 2015 JN3498/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 10.7.2015
29. 5. 2015 JN3497/2015, Storitve: Prevajalske storitve 8.7.2015
29. 5. 2015 JN3496/2015, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč 30.6.2015
28. 5. 2015 JN3490/2015, Blago: Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava 7.7.2015
28. 5. 2015 JN3488/2015, Storitve: Varovalne storitve 9.7.2015
28. 5. 2015 JN3487/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 8.7.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
29. 5. 2015 JN3522/2015, Storitve: Storitve podatkovnih baz z dodano vrednostjo
29. 5. 2015 JN3514/2015, Blago: Vrečke za kri
29. 5. 2015 JN3513/2015, Blago: Laboratorijski reagenti
29. 5. 2015 JN3512/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
29. 5. 2015 JN3507/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
29. 5. 2015 JN3499/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
29. 5. 2015 JN3491/2015, Gradnje: Dela na zgornjem ustroju pokopališč
28. 5. 2015 JN3489/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
28. 5. 2015 JN3484/2015, Blago: Medicinska oprema


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
29. 5. 2015 JN3492/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
28. 5. 2015 JN3485/2015, Blago: Material in pribor za gradnjo


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
29. 5. 2015 JN3532/2015, Blago: Osebni računalniki 5.6.2015
29. 5. 2015 JN3530/2015, Storitve: Zavarovalniške storitve 8.6.2015
29. 5. 2015 JN3528/2015, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva 16.6.2015
29. 5. 2015 JN3527/2015, Blago: Programski paketi in informacijski sistemi 4.6.2015
29. 5. 2015 JN3526/2015, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi 5.6.2015
29. 5. 2015 JN3520/2015, Storitve: Gradbena dela na vodnih objektih 10.6.2015
29. 5. 2015 JN3519/2015, Storitve: Inženirske storitve 9.6.2015
29. 5. 2015 JN3518/2015, Blago: Osebni računalniki 5.6.2015
29. 5. 2015 JN3517/2015, Blago: Gasilska vozila 14.5.2014
29. 5. 2015 JN3516/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov 8.6.2015
29. 5. 2015 JN3515/2015, Storitve: Storitve inštalacije električne in strojne opreme 14.5.2015
29. 5. 2015 JN3509/2015, Gradnje: Gradbena dela 9.6.2015
29. 5. 2015 JN3500/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah 12.6.2015
29. 5. 2015 JN3495/2015, Gradnje: Gradbena dela 8.6.2015
28. 5. 2015 JN3486/2015, Storitve: Zavarovalniške storitve 8.6.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
29. 5. 2015 JN3524/2015, Blago: Stroji in aparati s posebno funkcijo
29. 5. 2015 JN3523/2015, Storitve: Storitve osnovnošolskega izobraževanja
29. 5. 2015 JN3504/2015, Gradnje: Gradbena dela
29. 5. 2015 JN3503/2015, Gradnje: Gradbena dela
29. 5. 2015 JN3502/2015, Storitve: Storitve varovanja z varnostniki
29. 5. 2015 JN3501/2015, Gradnje: Gradbena dela
29. 5. 2015 JN3494/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
29. 5. 2015 JN3493/2015, Blago: Tirna vozila in njihovi deli


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: