PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
25. 4. 2015 JN2659/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov 8.6.2015
24. 4. 2015 JN2656/2015, Blago: Strežniki 5.6.2015
24. 4. 2015 JN2650/2015, Blago: Gospodinjski stroji in naprave 4.6.2015
24. 4. 2015 JN2649/2015, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah 25.5.2015
24. 4. 2015 JN2647/2015, Storitve: Storitve gradbenega nadzora 15.5.2015
24. 4. 2015 JN2643/2015, Gradnje: Razne storitve 4.6.2015
24. 4. 2015 JN2642/2015, Blago: Aparati za analizo v hematologiji 4.6.2015
24. 4. 2015 JN2638/2015, Blago: Programski paketi in informacijski sistemi 4.6.2015
24. 4. 2015 JN2635/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme za medicino 5.6.2015
24. 4. 2015 JN2634/2015, Storitve: Storitve tehnične računalniške podpore 4.6.2015
24. 4. 2015 JN2633/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme 4.6.2015
24. 4. 2015 JN2632/2015, Blago: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket 5.6.2015
24. 4. 2015 JN2629/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi 8.6.2015
24. 4. 2015 JN2628/2015, Blago: Osebni računalniki 3.6.2015
24. 4. 2015 JN2627/2015, Storitve: Storitve podatkovnih baz 8.5.2015
24. 4. 2015 JN2624/2015, Blago: Oprema za računalnike 5.6.2015
24. 4. 2015 JN2623/2015, Blago: Razna živila 8.6.2015
24. 4. 2015 JN2621/2015, Blago: Instrumenti za merjenje 5.6.2015
24. 4. 2015 JN2620/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 4.6.2015
24. 4. 2015 JN2618/2015, Blago: Razna živila 4.6.2015
24. 4. 2015 JN2616/2015, Storitve: Storitve lokalnih omrežij 2.6.2015
24. 4. 2015 JN2613/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 20.5.2015
24. 4. 2015 JN2610/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 15.5.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
24. 4. 2015 JN2636/2015, Storitve: Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov
24. 4. 2015 JN2630/2015, Storitve: Storitve varovanja z varnostniki
24. 4. 2015 JN2617/2015, Blago: Priprave za prelome, vijaki in ploščice
24. 4. 2015 JN2615/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi
24. 4. 2015 JN2612/2015, Storitve: Storitve upravljanja menz


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
24. 4. 2015 JN2655/2015, Blago: Tirna vozila in njihovi deli
24. 4. 2015 JN2653/2015, Blago: Tirna vozila in njihovi deli
24. 4. 2015 JN2644/2015, Blago: Drugi kontejnerji
24. 4. 2015 JN2622/2015, Blago: Specialni kemični proizvodi


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
24. 4. 2015 JN2658/2015, Blago: Zrakoplovi brez pilota 14.5.2015
24. 4. 2015 JN2657/2015, Blago: Policijske uniforme 18.5.2015
24. 4. 2015 JN2654/2015, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah 25.5.2015
24. 4. 2015 JN2652/2015, Blago: Medicinski pripomočki 6.5.2015
24. 4. 2015 JN2651/2015, Gradnje: Pripravljalna dela na gradbiščih 19.5.2015
24. 4. 2015 JN2646/2015, Gradnje: Gradbena dela 5.5.2015
24. 4. 2015 JN2645/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 6.5.2015
24. 4. 2015 JN2641/2015, Blago: Pisarniške potrebščine 19.5.2015
24. 4. 2015 JN2640/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja 11.5.2015
24. 4. 2015 JN2639/2015, Gradnje: Gradbena dela na elektroenergetskih vodih 19.5.2015
24. 4. 2015 JN2637/2015, Storitve: Tiskarske storitve 6.5.2015
24. 4. 2015 JN2631/2015, Blago: Prenosni računalniki  
24. 4. 2015 JN2625/2015, Gradnje: Gradbena dela 5.5.2015
24. 4. 2015 JN2619/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 4.5.2015
24. 4. 2015 JN2614/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja 6.5.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
24. 4. 2015 JN2648/2015, Gradnje: Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav
24. 4. 2015 JN2626/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
24. 4. 2015 JN2611/2015, Storitve: Integrirane inženirske storitve


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: