PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
2. 9. 2014 JN8887/2014, Storitve: Storitve v zvezi z medicinskimi odpadki


Predhodno informativno obvestilo (evropski obrazec 1)
Datum objave Naziv
1. 9. 2014 JN8874/2014, Storitve: Storitve odstranjevanja snega


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 9. 2014 JN8906/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov 11.9.2014
2. 9. 2014 JN8890/2014, Blago: Reševalna vozila 18.9.2014
2. 9. 2014 JN8885/2014, Blago: Žita 14.10.2014
2. 9. 2014 JN8879/2014, Gradnje: Gradbena dela 18.9.2014
2. 9. 2014 JN8876/2014, Gradnje: Gradbena dela 18.9.2014
1. 9. 2014 JN8873/2014, Gradnje: Gradbena dela 17.9.2014
1. 9. 2014 JN8864/2014, Storitve: Laboratorijske storitve 17.10.2014
1. 9. 2014 JN8863/2014, Storitve: Storitve odstranjevanja snega 14.10.2014
1. 9. 2014 JN8862/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 14.10.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
2. 9. 2014 JN8911/2014, Storitve: Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
2. 9. 2014 JN8904/2014, Storitve: Storitve pralnic in kemičnih čistilnic
2. 9. 2014 JN8903/2014, Storitve: Storitve čiščenja
2. 9. 2014 JN8902/2014, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
2. 9. 2014 JN8897/2014, Blago: Les za ogrevanje
2. 9. 2014 JN8893/2014, Storitve: Preiskovalne in varovalne storitve
2. 9. 2014 JN8892/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
2. 9. 2014 JN8889/2014, Gradnje: Gradbena dela
2. 9. 2014 JN8883/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve
2. 9. 2014 JN8880/2014, Blago: Razna živila
2. 9. 2014 JN8877/2014, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi
1. 9. 2014 JN8871/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
1. 9. 2014 JN8870/2014, Blago: Gasilska vozila
1. 9. 2014 JN8868/2014, Storitve: Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva
1. 9. 2014 JN8867/2014, Blago: Čistilna sredstva
1. 9. 2014 JN8866/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
1. 9. 2014 JN8865/2014, Storitve: Poštne storitve


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 9. 2014 JN8898/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 26.9.2014
2. 9. 2014 JN8881/2014, Storitve: Podatkovne storitve 3.10.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
2. 9. 2014 JN8891/2014, Blago: Srednjenapetostni kabli


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 9. 2014 JN8910/2014, Blago: Oprema za nadzor in upravljanje cestnega prometa 12.9.2014
2. 9. 2014 JN8909/2014, Blago: Transformatorji 30.9.2014
2. 9. 2014 JN8907/2014, Gradnje: Inštalacija kabelske infrastrukture 19.9.2014
2. 9. 2014 JN8899/2014, Blago: Gasilska vozila 14.7.2014
2. 9. 2014 JN8896/2014, Blago: CT skener 12.9.2014
2. 9. 2014 JN8894/2014, Gradnje: Gradbena dela 16.7.2014
2. 9. 2014 JN8888/2014, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč 10.9.2014
2. 9. 2014 JN8886/2014, Gradnje: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest 11.9.2014
2. 9. 2014 JN8884/2014, Blago: Stroji za predelavo hrane, pijač in tobaka ter pripadajoči deli 9.9.2014
2. 9. 2014 JN8882/2014, Storitve: Storitve medicinskih laboratorijev 3.10.2014
2. 9. 2014 JN8878/2014, Gradnje: Dela za vgraditev stavbnega pohištva  
1. 9. 2014 JN8869/2014, Storitve: Inženirske storitve 8.9.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
2. 9. 2014 JN8908/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
2. 9. 2014 JN8905/2014, Storitve: Nadzemni električni vodi
2. 9. 2014 JN8901/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
2. 9. 2014 JN8900/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
2. 9. 2014 JN8895/2014, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
1. 9. 2014 JN8875/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
1. 9. 2014 JN8872/2014, Blago: Specialna vozila


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno