PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
3. 3. 2015 JN1403/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 19.3.2015
3. 3. 2015 JN1398/2015, Gradnje: Gradbena dela 24.3.2015
2. 3. 2015 JN1387/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 15.4.2015
27. 2. 2015 JN1369/2015, Storitve: Geodetske storitve 10.4.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
3. 3. 2015 JN1412/2015, Blago: Razna živila
3. 3. 2015 JN1411/2015, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve
3. 3. 2015 JN1409/2015, Blago: Osebni avtomobili
3. 3. 2015 JN1408/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme za poslovne transakcije in osebno poslovanje
3. 3. 2015 JN1401/2015, Gradnje: Zaključna gradbena dela
3. 3. 2015 JN1399/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
3. 3. 2015 JN1397/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
2. 3. 2015 JN1394/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
2. 3. 2015 JN1392/2015, Blago: Razna živila
2. 3. 2015 JN1390/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
2. 3. 2015 JN1389/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
2. 3. 2015 JN1386/2015, Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah
2. 3. 2015 JN1385/2015, Blago: Deli in pribor za vozila in njihove motorje
2. 3. 2015 JN1382/2015, Storitve: Storitve varovanja z varnostniki
2. 3. 2015 JN1381/2015, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi
2. 3. 2015 JN1379/2015, Gradnje: Sanacijska dela
2. 3. 2015 JN1377/2015, Blago: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije
27. 2. 2015 JN1375/2015, Blago: Računalniška oprema in pribor
27. 2. 2015 JN1374/2015, Storitve: Storitve pravnega svetovanja in zastopanja
27. 2. 2015 JN1373/2015, Storitve: Pravne storitve


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
2. 3. 2015 JN1388/2015, Blago: Material in pribor za gradnjo 14.4.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
3. 3. 2015 JN1407/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip, kovinskih kontejnerjev in strojev
3. 3. 2015 JN1404/2015, Blago: Material za gradnjo
2. 3. 2015 JN1393/2015, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
2. 3. 2015 JN1384/2015, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti
2. 3. 2015 JN1383/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
27. 2. 2015 JN1372/2015, Storitve: Sistem za gašenje požara


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
3. 3. 2015 JN1410/2015, Blago: Drogovi cestne razsvetljave 24.3.2015
3. 3. 2015 JN1406/2015, Blago: Zemeljski plin 25.3.2015
3. 3. 2015 JN1402/2015, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah 10.3.2015
3. 3. 2015 JN1400/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 10.3.2015
2. 3. 2015 JN1396/2015, Blago: Pohištvo 12.3.2015
2. 3. 2015 JN1395/2015, Blago: Vozila za vzdrževanje cest 31.3.2015
2. 3. 2015 JN1391/2015, Blago: Naprave za tomografijo 4.3.2015
2. 3. 2015 JN1380/2015, Blago: Razna živila 13.3.2015
2. 3. 2015 JN1378/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 11.3.2015
27. 2. 2015 JN1376/2015, Blago: Programski paketi in informacijski sistemi 24.3.2015
27. 2. 2015 JN1371/2015, Blago: Pohištvo 12.3.2015
27. 2. 2015 JN1370/2015, Blago: Izdelki za čiščenje in poliranje 9.3.2015
27. 2. 2015 JN1368/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 18.3.2015
27. 2. 2015 JN1367/2015, Gradnje: Gradbena dela na elektroenergetskih vodih 19.3.2015
27. 2. 2015 JN1366/2015, Blago: Diskovno polje (RAID) 1.4.2015
27. 2. 2015 JN1365/2015, Storitve: Storitve, povezane z rekreacijskimi površinami 16.12.2014
27. 2. 2015 JN1364/2015, Storitve: Poštne storitve 31.3.2015
27. 2. 2015 JN1363/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 20.3.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
3. 3. 2015 JN1405/2015, Storitve: Storitve podatkovnih baz


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Poskusite brezplačno