PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
1. 12. 2015 JN8456/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 23.12.2015
30. 11. 2015 JN8449/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 13.1.2016
30. 11. 2015 JN8436/2015, Gradnje: Gradbena dela 21.12.2015
30. 11. 2015 JN8427/2015, Storitve: Oglaševalske storitve 16.12.2015
30. 11. 2015 JN8424/2015, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 6.1.2016
30. 11. 2015 JN8423/2015, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago 12.1.2016
30. 11. 2015 JN8421/2015, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne 12.1.2016
28. 11. 2015 JN8419/2015, Blago: Oprema za omrežje 11.12.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
1. 12. 2015 JN8462/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi
1. 12. 2015 JN8460/2015, Blago: Sol za posipanje cest
1. 12. 2015 JN8458/2015, Blago: Silosi
1. 12. 2015 JN8457/2015, Blago: Osebni avtomobili
1. 12. 2015 JN8455/2015, Blago: Računalniška oprema in pribor
1. 12. 2015 JN8451/2015, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
1. 12. 2015 JN8450/2015, Storitve: Bančne storitve
30. 11. 2015 JN8446/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
30. 11. 2015 JN8441/2015, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne
30. 11. 2015 JN8440/2015, Gradnje: Stavbno pohištvo
30. 11. 2015 JN8433/2015, Blago: Kurilna olja
30. 11. 2015 JN8432/2015, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
27. 11. 2015 JN8418/2015, Blago: Reagenti in kontrastna sredstva
27. 11. 2015 JN8417/2015, Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
30. 11. 2015 JN8443/2015, Blago: Merilni instrumenti
30. 11. 2015 JN8437/2015, Storitve: Storitve pravnega svetovanja in zastopanja
30. 11. 2015 JN8431/2015, Blago: Stroji in naprave za rudarstvo
30. 11. 2015 JN8429/2015, Blago: Gumijasti in plastični materiali
30. 11. 2015 JN8428/2015, Blago: Stroji in naprave za rudarstvo


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
1. 12. 2015 JN8461/2015, Storitve: Storitve čiščenja 21.12.2015
1. 12. 2015 JN8452/2015, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve 11.1.2016
30. 11. 2015 JN8447/2015, Blago: Sistem vodenja in kontrole 10.12.2015
30. 11. 2015 JN8444/2015, Blago: Zemeljski plin 7.12.2015
30. 11. 2015 JN8438/2015, Storitve: Zavarovalniške storitve 22.12.2015
30. 11. 2015 JN8435/2015, Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja 8.12.2015
30. 11. 2015 JN8430/2015, Storitve: Z računalniki povezane storitve  
30. 11. 2015 JN8426/2015, Blago: Razna živila 8.12.2015
30. 11. 2015 JN8425/2015, Blago: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija 10.12.2015
30. 11. 2015 JN8422/2015, Blago: Reševalna vozila 7.12.2015
27. 11. 2015 JN8416/2015, Storitve: Storitve v zvezi z odpadki 17.11.2015
27. 11. 2015 JN8415/2015, Storitve: Storitve inštalacije opreme za žično telefonijo 17.12.2015
27. 11. 2015 JN8414/2015, Blago: Razna živila 16.12.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
1. 12. 2015 JN8459/2015, Blago: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
1. 12. 2015 JN8454/2015, Storitve: Storitve zaposlovanja
1. 12. 2015 JN8453/2015, Blago: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
30. 11. 2015 JN8448/2015, Storitve: Storitve tiskovnih agencij
30. 11. 2015 JN8445/2015, Storitve: Sanacijska dela
30. 11. 2015 JN8442/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami
30. 11. 2015 JN8439/2015, Storitve: Storitve vzdrževanja telefonskih omrežij
30. 11. 2015 JN8434/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
30. 11. 2015 JN8420/2015, Blago: Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v cestnem prometu
27. 11. 2015 JN8413/2015, Blago: Oblačila, obutev, prtljaga in pribor


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: