PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Predhodno informativno obvestilo (evropski obrazec 1)
Datum objave Naziv
13. 10. 2015 JN7149/2015, Storitve: Storitve telefonskih anket


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
13. 10. 2015 JN7156/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 24.11.2015
13. 10. 2015 JN7143/2015, Storitve: Zavarovalniške storitve 24.11.2015
13. 10. 2015 JN7141/2015, Storitve: Storitve cestnega prevoza 24.11.2015
13. 10. 2015 JN7139/2015, Blago: Sistem za video nadzor 24.11.2015
13. 10. 2015 JN7134/2015, Storitve: Zaključna gradbena dela 2.11.2015
13. 10. 2015 JN7133/2015, Gradnje: Elektroinštalacijska dela 24.11.2015
12. 10. 2015 JN7128/2015, Storitve: Zavarovalniške storitve 24.11.2015
12. 10. 2015 JN7127/2015, Blago: Razna živila 24.11.2015
12. 10. 2015 JN7123/2015, Blago: Kurilno olje 26.11.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
13. 10. 2015 JN7165/2015, Blago: Neprebojna oblačila
13. 10. 2015 JN7158/2015, Blago: Informacijski sistemi in strežniki
13. 10. 2015 JN7155/2015, Blago: Razna živila
13. 10. 2015 JN7154/2015, Gradnje: Storitve inštalacije električne in strojne opreme
13. 10. 2015 JN7153/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme za elektronsko založništvo
13. 10. 2015 JN7147/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
13. 10. 2015 JN7146/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
13. 10. 2015 JN7144/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
13. 10. 2015 JN7142/2015, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji
13. 10. 2015 JN7138/2015, Blago: Vozila za vzdrževanje cest
13. 10. 2015 JN7137/2015, Blago: Pisarniške potrebščine
13. 10. 2015 JN7132/2015, Gradnje: Gradbena dela
13. 10. 2015 JN7131/2015, Storitve: Inženirske storitve
13. 10. 2015 JN7130/2015, Blago: Laboratorijsko pohištvo
12. 10. 2015 JN7122/2015, Storitve: Storitve pralnic in kemičnih čistilnic
12. 10. 2015 JN7121/2015, Blago: Zobozdravniško potrošno blago
12. 10. 2015 JN7119/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
12. 10. 2015 JN7116/2015, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov 3.11.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
13. 10. 2015 JN7157/2015, Blago: Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki
13. 10. 2015 JN7151/2015, Blago: Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki
13. 10. 2015 JN7145/2015, Blago: Stroji in naprave za rudarstvo
12. 10. 2015 JN7118/2015, Blago: Stroji in naprave za rudarstvo
12. 10. 2015 JN7117/2015, Blago: Stroji in naprave za rudarstvo


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
13. 10. 2015 JN7152/2015, Storitve: Zaključna gradbena dela 2.11.2015
13. 10. 2015 JN7140/2015, Blago: Razna živila 22.10.2015
12. 10. 2015 JN7126/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve 3.11.2015
12. 10. 2015 JN7125/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 4.11.2015
12. 10. 2015 JN7120/2015, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov 21.10.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
13. 10. 2015 JN7164/2015, Blago: Kabli iz optičnih vlaken za prenos informacij
13. 10. 2015 JN7163/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja strojev
13. 10. 2015 JN7162/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
13. 10. 2015 JN7161/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
13. 10. 2015 JN7160/2015, Gradnje: Gradbena dela na tematskem parku
13. 10. 2015 JN7159/2015, Gradnje: Gradbena dela
13. 10. 2015 JN7150/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske opreme
13. 10. 2015 JN7148/2015, Blago: Izolirana žica in kabli
13. 10. 2015 JN7136/2015, Blago: Stroji in naprave za rudarstvo
13. 10. 2015 JN7135/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
13. 10. 2015 JN7129/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
12. 10. 2015 JN7124/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: