PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
20. 11. 2014 JN11012/2014, Blago: Naprave za plinsko terapijo in dihalne naprave


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
21. 11. 2014 JN11051/2014, Blago: Deli in pribor za vozila in njihove motorje 11.12.2014
21. 11. 2014 JN11047/2014, Storitve: Storitve svetovanja na področju telekomunikacij 5.1.2015
21. 11. 2014 JN11035/2014, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov 12.1.2015
20. 11. 2014 JN11015/2014, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi 30.12.2014
20. 11. 2014 JN11006/2014, Blago: Kirurški vsadki 9.12.2014
20. 11. 2014 JN11003/2014, Storitve: Storitve v zvezi z odpadki 4.12.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
21. 11. 2014 JN11052/2014, Blago: Delovne postaje
21. 11. 2014 JN11050/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
21. 11. 2014 JN11046/2014, Blago: Razna računalniška oprema
21. 11. 2014 JN11044/2014, Gradnje: Gradbena dela
21. 11. 2014 JN11041/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
21. 11. 2014 JN11031/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
21. 11. 2014 JN11028/2014, Blago: Omrežja
21. 11. 2014 JN11026/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor
21. 11. 2014 JN11024/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
21. 11. 2014 JN11023/2014, Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah
21. 11. 2014 JN11019/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
21. 11. 2014 JN11018/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
20. 11. 2014 JN11010/2014, Storitve: Tiskarske storitve
20. 11. 2014 JN11008/2014, Blago: Programski paket za podatkovne baze
20. 11. 2014 JN11007/2014, Storitve: Tiskarske storitve
20. 11. 2014 JN11004/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
21. 11. 2014 JN11048/2014, Blago: Telekomunikacijska oprema in potrebščine 12.1.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
21. 11. 2014 JN11038/2014, Blago: Vozila za odpadke
21. 11. 2014 JN11033/2014, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
21. 11. 2014 JN11027/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
21. 11. 2014 JN11021/2014, Blago: Sredstva za odtajanje
20. 11. 2014 JN11009/2014, Blago: Razsmerniki


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
21. 11. 2014 JN11042/2014, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji 5.2.2014
21. 11. 2014 JN11040/2014, Storitve: Poštne storitve 11.4.2014
21. 11. 2014 JN11039/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja telekomunikacijskih vodov 2.12.2014
21. 11. 2014 JN11034/2014, Blago: Oprema za radarski nadzor 18.12.2014
21. 11. 2014 JN11030/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 18.8.2014
21. 11. 2014 JN11022/2014, Blago: Ortopedske proteze 9.12.2014
21. 11. 2014 JN11020/2014, Gradnje: Dela za zaščito nabrežja 19.12.2014
21. 11. 2014 JN11017/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 26.11.2014
21. 11. 2014 JN11016/2014, Gradnje: Gradbena dela na bolnišničnih objektih 4.12.2014
20. 11. 2014 JN11014/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor 2.9.2014
20. 11. 2014 JN11005/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 26.9.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
21. 11. 2014 JN11049/2014, Blago: Medicinska oprema
21. 11. 2014 JN11045/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
21. 11. 2014 JN11043/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
21. 11. 2014 JN11037/2014, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
21. 11. 2014 JN11036/2014, Blago: Motorna vozila za prevoz blaga
21. 11. 2014 JN11032/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
21. 11. 2014 JN11029/2014, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
21. 11. 2014 JN11025/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
20. 11. 2014 JN11013/2014, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
20. 11. 2014 JN11011/2014, Storitve: Sistem za izdajanje računov


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno