PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
7. 7. 2015 JN4551/2015, Blago: Nafta in destilati 26.8.2015
7. 7. 2015 JN4547/2015, Blago: Različna zdravila 19.8.2015
7. 7. 2015 JN4538/2015, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov) 17.7.2015
7. 7. 2015 JN4535/2015, Blago: Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave 30.7.2015
7. 7. 2015 JN4532/2015, Blago: Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati 4.8.2015
7. 7. 2015 JN4528/2015, Blago: Obratovanje športnih objektov 18.8.2015
7. 7. 2015 JN4526/2015, Gradnje: Pripravljalna dela na gradbiščih 14.8.2015
7. 7. 2015 JN4522/2015, Blago: Vozila za potujoče knjižnice 28.8.2015
7. 7. 2015 JN4512/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 17.7.2015
7. 7. 2015 JN4505/2015, Gradnje: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest 28.7.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
7. 7. 2015 JN4549/2015, Blago: Srčne proteze
7. 7. 2015 JN4546/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
7. 7. 2015 JN4545/2015, Storitve: Storitve čiščenja
7. 7. 2015 JN4542/2015, Blago: Aparati za odkrivanje in analizo
7. 7. 2015 JN4539/2015, Blago: Pohištvo
7. 7. 2015 JN4537/2015, Storitve: Storitve javnega cestnega prevoza
7. 7. 2015 JN4536/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
7. 7. 2015 JN4533/2015, Storitve: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
7. 7. 2015 JN4524/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
7. 7. 2015 JN4523/2015, Gradnje: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest
7. 7. 2015 JN4519/2015, Storitve: Gradbena dela na vodnih objektih
7. 7. 2015 JN4517/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
7. 7. 2015 JN4514/2015, Gradnje: Gradbena dela
7. 7. 2015 JN4513/2015, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih
7. 7. 2015 JN4511/2015, Storitve: Storitve informiranja turistov
7. 7. 2015 JN4508/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostu
7. 7. 2015 JN4507/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
7. 7. 2015 JN4506/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
7. 7. 2015 JN4504/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
7. 7. 2015 JN4503/2015, Gradnje: Gradbena dela na mostovih
7. 7. 2015 JN4502/2015, Gradnje: Gradbena dela na viaduktu


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
7. 7. 2015 JN4510/2015, Gradnje: Gradbena dela 18.8.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
7. 7. 2015 JN4550/2015, Storitve: Inženirske storitve
7. 7. 2015 JN4541/2015, Gradnje: Druga dela na cevovodih za vodo


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
7. 7. 2015 JN4548/2015, Blago: Srčne proteze 8.12.2014
7. 7. 2015 JN4540/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 21.7.2015
7. 7. 2015 JN4534/2015, Blago: Hrana za posebne prehranjevalne potrebe 17.7.2015
7. 7. 2015 JN4529/2015, Blago: Kasete s tonerjem 28.7.2015
7. 7. 2015 JN4527/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 22.7.2015
7. 7. 2015 JN4525/2015, Storitve: Zavarovalniške in pokojninske storitve 29.7.2015
7. 7. 2015 JN4521/2015, Blago: Notranja oprema 4.8.2015
7. 7. 2015 JN4518/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s pomorskim prevozom in drugo opremo 13.5.2015
7. 7. 2015 JN4516/2015, Storitve: Storitve čiščenja stanovanj, zgradb in oken 15.6.2015
7. 7. 2015 JN4509/2015, Gradnje: Postavljanje cestnoprometne signalizacije 14.7.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
7. 7. 2015 JN4544/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
7. 7. 2015 JN4543/2015, Gradnje: Gradbena dela v pristaniščih
7. 7. 2015 JN4531/2015, Storitve: Programski paket za medicino
7. 7. 2015 JN4530/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
7. 7. 2015 JN4520/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
7. 7. 2015 JN4515/2015, Gradnje: Gradbena dela


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: