PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
24. 4. 2014 JN4861/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
24. 4. 2014 JN4901/2014, Gradnje: Gradbena dela 9.5.2014
24. 4. 2014 JN4900/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 4.6.2014
24. 4. 2014 JN4892/2014, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo 13.5.2014
24. 4. 2014 JN4889/2014, Gradnje: Gradbena dela 8.5.2014
24. 4. 2014 JN4882/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 12.5.2014
24. 4. 2014 JN4881/2014, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi 12.5.2014
24. 4. 2014 JN4879/2014, Storitve: Poštne storitve 7.5.2014
24. 4. 2014 JN4872/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 4.6.2014
24. 4. 2014 JN4863/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor 14.5.2014
24. 4. 2014 JN4862/2014, Blago: Traktorji 5.5.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
24. 4. 2014 JN4910/2014, Storitve: Storitve redne dostave hrane na dom
24. 4. 2014 JN4909/2014, Blago: Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi
24. 4. 2014 JN4908/2014, Blago: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi
24. 4. 2014 JN4906/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
24. 4. 2014 JN4904/2014, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
24. 4. 2014 JN4903/2014, Gradnje: Gradbena dela
24. 4. 2014 JN4897/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve
24. 4. 2014 JN4895/2014, Gradnje: Gradbena dela na umetniških in kulturnih stavbah
24. 4. 2014 JN4893/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme
24. 4. 2014 JN4885/2014, Blago: Kinematografski projektorji
24. 4. 2014 JN4878/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
24. 4. 2014 JN4874/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
24. 4. 2014 JN4871/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
24. 4. 2014 JN4866/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah
24. 4. 2014 JN4865/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
24. 4. 2014 JN4864/2014, Gradnje: Gradbena dela na cestah


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
24. 4. 2014 JN4884/2014, Blago: Stroji in naprave za rudarstvo
24. 4. 2014 JN4877/2014, Blago: Stroji in naprave za rudarstvo


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
24. 4. 2014 JN4907/2014, Blago: Naprave za plinsko terapijo in dihalne naprave 24.12.2013
24. 4. 2014 JN4896/2014, Blago: Gasilska vozila 14.5.2014
24. 4. 2014 JN4891/2014, Storitve: Poštne storitve 11.4.2014
24. 4. 2014 JN4888/2014, Blago: Razna živila 22.5.2014
24. 4. 2014 JN4887/2014, Blago: Material in pribor za gradnjo 24.2.2014
24. 4. 2014 JN4886/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi 20.1.2014
24. 4. 2014 JN4883/2014, Gradnje: Barvanje in označevanje cestnih površin 12.5.2014
24. 4. 2014 JN4880/2014, Gradnje: Gradbena dela na osnovni šoli 8.5.2014
24. 4. 2014 JN4876/2014, Gradnje: Gradbena dela na poslovnih stavbah 21.1.2014
24. 4. 2014 JN4875/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor 12.5.2014
24. 4. 2014 JN4873/2014, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja 4.6.2014
24. 4. 2014 JN4869/2014, Storitve: Inženirske storitve 6.5.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
24. 4. 2014 JN4902/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja
24. 4. 2014 JN4898/2014, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
24. 4. 2014 JN4890/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
24. 4. 2014 JN4870/2014, Storitve: Storitve nadzora gradbišč


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV
Datum objave Naziv Skrajni rok
24. 4. 2014 JN4905/2014, Blago: Naprave za plinsko terapijo in dihalne naprave 30.4.2014
24. 4. 2014 JN4899/2014, Storitve: Pomožne pisarniške storitve  
24. 4. 2014 JN4894/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 6.5.2014
24. 4. 2014 JN4868/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 7.5.2014
24. 4. 2014 JN4867/2014, Blago: Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature 8.5.2014


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno