PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
20. 8. 2014 JN8552/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
21. 8. 2014 JN8588/2014, Blago: Goriva 8.9.2014
21. 8. 2014 JN8585/2014, Blago: Funkcionalna podpora 2.10.2014
21. 8. 2014 JN8584/2014, Storitve: Storitve čiščenja 11.9.2014
20. 8. 2014 JN8577/2014, Blago: Gasilska vozila 10.9.2014
20. 8. 2014 JN8575/2014, Storitve: Varovalne storitve 30.9.2014
20. 8. 2014 JN8574/2014, Blago: Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov 19.9.2014
20. 8. 2014 JN8570/2014, Gradnje: Gradbena dela na šolskih stavbah 3.9.2014
20. 8. 2014 JN8568/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 16.9.2014
20. 8. 2014 JN8566/2014, Storitve: Storitve cestnega prevoza 5.9.2014
20. 8. 2014 JN8562/2014, Blago: Časopisi, strokovne revije, periodične publikacije in revije 10.10.2014
20. 8. 2014 JN8556/2014, Blago: Material za kirurško šivanje 30.9.2014
20. 8. 2014 JN8553/2014, Gradnje: Gradbena dela 3.9.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
21. 8. 2014 JN8590/2014, Storitve: Storitve računalniške podpore
21. 8. 2014 JN8578/2014, Gradnje: Gradbena dela
20. 8. 2014 JN8576/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
20. 8. 2014 JN8573/2014, Gradnje: Elektroinštalacijska dela
20. 8. 2014 JN8572/2014, Blago: Razna živila
20. 8. 2014 JN8564/2014, Gradnje: Gradbena dela
20. 8. 2014 JN8563/2014, Gradnje: Gradbena dela
20. 8. 2014 JN8561/2014, Blago: Raziskovalni simulator, simulator za testiranje in znanstveno-tehnični simulator
20. 8. 2014 JN8559/2014, Blago: Elektroencefalografi
20. 8. 2014 JN8557/2014, Blago: Pnevmatike za osebne avtomobile
20. 8. 2014 JN8555/2014, Blago: Gasilska vozila
20. 8. 2014 JN8550/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
19. 8. 2014 JN8545/2014, Storitve: Storitve v zvezi z gozdarstvom
19. 8. 2014 JN8543/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
19. 8. 2014 JN8542/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
21. 8. 2014 JN8580/2014, Blago: Oprema za železnice 19.9.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
20. 8. 2014 JN8554/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
19. 8. 2014 JN8546/2014, Storitve: Razne storitve
19. 8. 2014 JN8544/2014, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
21. 8. 2014 JN8591/2014, Gradnje: Gradbena dela 14.7.2014
21. 8. 2014 JN8586/2014, Blago: Razna živila 26.8.2014
21. 8. 2014 JN8582/2014, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih 28.8.2014
21. 8. 2014 JN8579/2014, Gradnje: Gradbena dela na nadvozu 12.9.2014
20. 8. 2014 JN8571/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 27.8.2014
20. 8. 2014 JN8569/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah 28.8.2014
20. 8. 2014 JN8567/2014, Blago: Analizatorji 26.8.2014
20. 8. 2014 JN8565/2014, Storitve: Telekomunikacijske storitve 15.9.2014
20. 8. 2014 JN8560/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 29.8.2014
20. 8. 2014 JN8558/2014, Blago: Elektroenergetski vodi 10.9.2014
20. 8. 2014 JN8551/2014, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja  
19. 8. 2014 JN8549/2014, Storitve: Storitve shranjevanja podatkov 9.9.2014
19. 8. 2014 JN8547/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 26.8.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
21. 8. 2014 JN8589/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
21. 8. 2014 JN8587/2014, Gradnje: Storitve gradbenega projektiranja
21. 8. 2014 JN8583/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
21. 8. 2014 JN8581/2014, Gradnje: Gradbena dela
19. 8. 2014 JN8548/2014, Gradnje: Dela na temeljenju daljinskih cest, cest, ulic in pešpoti


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno