PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 7. 2014 JN8088/2014, Blago: Stroji za pometanje cest 9.9.2014
30. 7. 2014 JN8078/2014, Blago: Gasilska, reševalna in varnostna oprema 9.9.2014
30. 7. 2014 JN8077/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 10.9.2014
30. 7. 2014 JN8073/2014, Blago: Kombiji in limuzine 19.8.2014
30. 7. 2014 JN8068/2014, Storitve: Pogrebne storitve in z njimi povezane storitve 13.8.2014
30. 7. 2014 JN8060/2014, Blago: Potopljive črpalke 8.9.2014
30. 7. 2014 JN8057/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 25.8.2014
30. 7. 2014 JN8050/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 13.8.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
30. 7. 2014 JN8090/2014, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)
30. 7. 2014 JN8084/2014, Blago: Oprema za zaščito
30. 7. 2014 JN8083/2014, Gradnje: Kotli za centralno kurjavo
30. 7. 2014 JN8082/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
30. 7. 2014 JN8081/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
30. 7. 2014 JN8079/2014, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih
30. 7. 2014 JN8071/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor
30. 7. 2014 JN8069/2014, Gradnje: Gradbena dela na osnovni šoli
30. 7. 2014 JN8064/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
30. 7. 2014 JN8063/2014, Storitve: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
30. 7. 2014 JN8054/2014, Gradnje: Gradbena dela
30. 7. 2014 JN8049/2014, Blago: Kemikalije za pripravo vode
29. 7. 2014 JN8046/2014, Storitve: Medicinska oprema
29. 7. 2014 JN8044/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
29. 7. 2014 JN8043/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 7. 2014 JN8087/2014, Storitve: Viličarji 1.9.2014
30. 7. 2014 JN8065/2014, Blago: Transformatorji 9.9.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
30. 7. 2014 JN8074/2014, Blago: Motorna vozila


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 7. 2014 JN8089/2014, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov 18.8.2014
30. 7. 2014 JN8086/2014, Blago: Deli in pribor za vozila in njihove motorje 8.8.2014
30. 7. 2014 JN8085/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 5.8.2014
30. 7. 2014 JN8076/2014, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih 28.8.2014
30. 7. 2014 JN8075/2014, Blago: Strežniki 1.8.2014
30. 7. 2014 JN8070/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 19.8.2014
30. 7. 2014 JN8066/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 19.8.2014
30. 7. 2014 JN8062/2014, Blago: Izdelki za čiščenje in poliranje 18.9.2014
30. 7. 2014 JN8061/2014, Blago: Pohištvo za vrtce 17.2.2014
30. 7. 2014 JN8058/2014, Storitve: Popravilo in vzdrževanje naprav 6.8.2014
30. 7. 2014 JN8056/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah 28.8.2014
30. 7. 2014 JN8055/2014, Gradnje: Gradbena dela 5.8.2014
30. 7. 2014 JN8048/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti 12.8.2014
29. 7. 2014 JN8047/2014, Gradnje: Gradbena dela 7.8.2014
29. 7. 2014 JN8045/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 7.8.2014
29. 7. 2014 JN8042/2014, Gradnje: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest 11.8.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
30. 7. 2014 JN8091/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
30. 7. 2014 JN8080/2014, Storitve: Storitve medicinskih laboratorijev
30. 7. 2014 JN8072/2014, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih
30. 7. 2014 JN8067/2014, Blago: Pohištvo za vrtce
30. 7. 2014 JN8059/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
30. 7. 2014 JN8053/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah
30. 7. 2014 JN8052/2014, Storitve: Storitve nadzora gradbišč
30. 7. 2014 JN8051/2014, Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno