PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 36. člena ZJNVETPS
Datum objave Naziv
28. 11. 2014 JN11213/2014, Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
28. 11. 2014 JN11244/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 7.1.2015
28. 11. 2014 JN11239/2014, Blago: Viličarji 17.12.2014
28. 11. 2014 JN11232/2014, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah 5.1.2015
28. 11. 2014 JN11228/2014, Storitve: Storitve poslovanja z lastnimi nepremičninami 9.1.2015
28. 11. 2014 JN11222/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 12.1.2015
28. 11. 2014 JN11215/2014, Blago: Kurilna olja 14.1.2015
28. 11. 2014 JN11211/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 12.12.2014
27. 11. 2014 JN11209/2014, Storitve: Storitve cestnega prevoza 8.1.2015
27. 11. 2014 JN11203/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 8.1.2015
27. 11. 2014 JN11201/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja dvigal 7.1.2015
27. 11. 2014 JN11197/2014, Storitve: Finančne in zavarovalniške storitve 17.12.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
28. 11. 2014 JN11242/2014, Blago: Nakladalniki s prednjo žlico in hrbtno motiko
28. 11. 2014 JN11221/2014, Blago: Laboratorijski reagenti
28. 11. 2014 JN11220/2014, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi
28. 11. 2014 JN11219/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
28. 11. 2014 JN11218/2014, Blago: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
28. 11. 2014 JN11214/2014, Gradnje: Rušitvena dela, pripravljalna dela na gradbiščih in čiščenje gradbišča
27. 11. 2014 JN11208/2014, Blago: Razna živila
27. 11. 2014 JN11205/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
27. 11. 2014 JN11204/2014, Gradnje: Gradbena dela na ceveh za umazano vodo
27. 11. 2014 JN11202/2014, Storitve: Storitve v zvezi z odpadki


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
28. 11. 2014 JN11243/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 8.1.2015
28. 11. 2014 JN11231/2014, Gradnje: Gradbena dela 23.12.2014


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
28. 11. 2014 JN11246/2014, Gradnje: Gradbena dela 5.12.2014
28. 11. 2014 JN11245/2014, Blago: Radijske postaje 14.1.2015
28. 11. 2014 JN11234/2014, Blago: Radijske postaje 14.1.2015
28. 11. 2014 JN11233/2014, Gradnje: Montaža kovinskih konstrukcij 17.12.2014
28. 11. 2014 JN11229/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti 22.10.2014
28. 11. 2014 JN11227/2014, Storitve: Storitve, povezane z rekreacijskimi površinami 16.12.2014
28. 11. 2014 JN11226/2014, Gradnje: Krovska dela in druga gradbena dela specialnih strok 16.12.2014
28. 11. 2014 JN11225/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 17.12.2014
28. 11. 2014 JN11224/2014, Blago: Masti in maziva 4.12.2014
28. 11. 2014 JN11223/2014, Blago: Razna živila 10.12.2014
28. 11. 2014 JN11216/2014, Storitve: Inženirske storitve 18.12.2014
27. 11. 2014 JN11210/2014, Gradnje: Inženirske storitve 4.12.2014
27. 11. 2014 JN11207/2014, Blago: Sol za posipanje cest 10.12.2014
27. 11. 2014 JN11206/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 5.12.2014
27. 11. 2014 JN11200/2014, Blago: Ortopedske proteze 9.12.2014
27. 11. 2014 JN11199/2014, Blago: Deli in pribor za vozila in njihove motorje 11.12.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
28. 11. 2014 JN11241/2014, Storitve: Storitve tiskovnih agencij
28. 11. 2014 JN11240/2014, Gradnje: Gradbena dela na šoli s prilagojenim programom
28. 11. 2014 JN11238/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
28. 11. 2014 JN11237/2014, Gradnje: Storitve, povezane s kontaminirano zemljino
28. 11. 2014 JN11236/2014, Storitve: Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
28. 11. 2014 JN11235/2014, Blago: Računalniški strežniki
28. 11. 2014 JN11230/2014, Gradnje: Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav
28. 11. 2014 JN11217/2014, Storitve: Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
28. 11. 2014 JN11212/2014, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
27. 11. 2014 JN11198/2014, Storitve: Inženirske storitve


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno