PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
15. 9. 2014 JN9229/2014, Blago: Deli in pribor za vozila in njihove motorje 23.10.2014
15. 9. 2014 JN9228/2014, Gradnje: Gradbena dela 23.10.2014
15. 9. 2014 JN9227/2014, Gradnje: Gradbena dela na osnovni šoli 27.10.2014
15. 9. 2014 JN9226/2014, Gradnje: Gradbena dela na šolskih stavbah 3.10.2014
12. 9. 2014 JN9215/2014, Blago: Oprema za slikanje za medicinske, zobozdravstvene in veterinarske namene 23.10.2014
12. 9. 2014 JN9213/2014, Storitve: Storitve odstranjevanja snega 21.10.2014
12. 9. 2014 JN9209/2014, Blago: Motorna vozila 29.9.2014
12. 9. 2014 JN9206/2014, Gradnje: Gradbena dela 22.9.2014
12. 9. 2014 JN9205/2014, Gradnje: Gradbena dela 29.9.2014
12. 9. 2014 JN9192/2014, Blago: Laboratorijski reagenti 22.10.2014
11. 9. 2014 JN9183/2014, Storitve: Storitve čiščenja 24.10.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
12. 9. 2014 JN9220/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
12. 9. 2014 JN9217/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
12. 9. 2014 JN9216/2014, Gradnje: Gradbena dela
12. 9. 2014 JN9214/2014, Blago: Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
12. 9. 2014 JN9208/2014, Blago: Razna živila
12. 9. 2014 JN9204/2014, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
12. 9. 2014 JN9203/2014, Storitve: Storitve standardizacije in klasifikacije vsebine ali podatkov
12. 9. 2014 JN9195/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
12. 9. 2014 JN9186/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
12. 9. 2014 JN9210/2014, Blago: Srednjenapetostni kabli 30.9.2014
12. 9. 2014 JN9194/2014, Storitve: Storitve na področju jedrske varnosti 9.10.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
12. 9. 2014 JN9207/2014, Blago: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije
12. 9. 2014 JN9202/2014, Blago: Informacijski sistemi
12. 9. 2014 JN9201/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
12. 9. 2014 JN9190/2014, Blago: Tirna vozila in njihovi deli
12. 9. 2014 JN9188/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
12. 9. 2014 JN9184/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
15. 9. 2014 JN9231/2014, Blago: Sol za posipanje cest 25.9.2014
15. 9. 2014 JN9230/2014, Blago: Srednjenapetostni kabli 30.9.2014
12. 9. 2014 JN9224/2014, Storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo 15.9.2014
12. 9. 2014 JN9223/2014, Gradnje: Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo 25.9.2014
12. 9. 2014 JN9219/2014, Blago: Srčni spodbujevalnik 26.9.2014
12. 9. 2014 JN9218/2014, Blago: Multimedijska oprema 29.9.2014
12. 9. 2014 JN9212/2014, Blago: Prodaja vozovnic in organizacija paketnih potovanj 24.9.2014
12. 9. 2014 JN9200/2014, Blago: Plini 29.9.2014
12. 9. 2014 JN9199/2014, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo 25.9.2014
12. 9. 2014 JN9198/2014, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje 8.10.2014
12. 9. 2014 JN9197/2014, Blago: Proizvodi za zobno protetiko in naravnavanje zob 13.8.2014
12. 9. 2014 JN9196/2014, Blago: Računalniška oprema in pribor 23.9.2014
12. 9. 2014 JN9193/2014, Storitve: Inženirske storitve 22.9.2014
12. 9. 2014 JN9191/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 29.8.2014
12. 9. 2014 JN9189/2014, Blago: Srčni spodbujevalnik 26.9.2014
12. 9. 2014 JN9187/2014, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve 30.8.2013
12. 9. 2014 JN9185/2014, Gradnje: Gradbena dela na šolskih stavbah 26.9.2014
11. 9. 2014 JN9182/2014, Storitve: Storitve čiščenja 20.10.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
15. 9. 2014 JN9225/2014, Blago: Instrumenti za merjenje
12. 9. 2014 JN9222/2014, Blago: Sistem za video nadzor
12. 9. 2014 JN9221/2014, Gradnje: Gradbena dela
12. 9. 2014 JN9211/2014, Blago: Programski paket za podatkovne baze


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno