PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
31. 7. 2015 JN5239/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah 19.8.2015
31. 7. 2015 JN5236/2015, Storitve: Storitve na področju kmetijstva 10.9.2015
31. 7. 2015 JN5235/2015, Storitve: Gozdarske storitve 18.8.2015
31. 7. 2015 JN5234/2015, Storitve: Storitve cestnega prevoza 8.9.2015
31. 7. 2015 JN5230/2015, Storitve: Storitve izobraževanja odraslih in druge izobraževalne storitve 14.9.2015
31. 7. 2015 JN5229/2015, Blago: Izdelki za osebno nego 15.9.2015
31. 7. 2015 JN5228/2015, Blago: Tekstilni materiali in z njimi povezani izdelki 15.9.2015
31. 7. 2015 JN5227/2015, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne 11.9.2015
31. 7. 2015 JN5225/2015, Blago: Različna zdravila 22.9.2015
31. 7. 2015 JN5224/2015, Blago: Diskovno polje (RAID) 15.9.2015
31. 7. 2015 JN5220/2015, Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo 15.9.2015
31. 7. 2015 JN5211/2015, Storitve: Storitve čiščenja greznic 6.8.2015
31. 7. 2015 JN5204/2015, Blago: Gasilska vozila 15.9.2015
31. 7. 2015 JN5201/2015, Blago: Priprave za prelome, vijaki in ploščice 11.9.2015
31. 7. 2015 JN5195/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom 1.9.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
31. 7. 2015 JN5232/2015, Blago: Asfalt
31. 7. 2015 JN5231/2015, Blago: Izdelki za čiščenje in poliranje
31. 7. 2015 JN5223/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov
31. 7. 2015 JN5222/2015, Blago: Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), notranja oprema, gospodinjske naprave (razen svetil) in čistilna sredstva
31. 7. 2015 JN5221/2015, Blago: Medicinska oprema
31. 7. 2015 JN5219/2015, Blago: Zemeljski plin
31. 7. 2015 JN5215/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
31. 7. 2015 JN5212/2015, Gradnje: Gradbena dela
31. 7. 2015 JN5209/2015, Gradnje: Gradbena dela
31. 7. 2015 JN5208/2015, Gradnje: Gradbena dela
31. 7. 2015 JN5207/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
31. 7. 2015 JN5202/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
31. 7. 2015 JN5200/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah
31. 7. 2015 JN5193/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja avdiovizualne in optične opreme
31. 7. 2015 JN5192/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
31. 7. 2015 JN5190/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
31. 7. 2015 JN5238/2015, Blago: Pripravljena krmila za domače in druge živali 18.8.2015
31. 7. 2015 JN5237/2015, Blago: Vozila za vzdrževanje cest 7.9.2015
31. 7. 2015 JN5233/2015, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve 22.9.2015
31. 7. 2015 JN5226/2015, Blago: Dizelsko gorivo 7.8.2015
31. 7. 2015 JN5218/2015, Blago: Pisarniško pohištvo 24.8.2015
31. 7. 2015 JN5217/2015, Blago: Mehanski nadomestni deli, razen motorjev in njihovih delov 10.9.2015
31. 7. 2015 JN5216/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 5.8.2015
31. 7. 2015 JN5205/2015, Blago: Oprema za razsvetljavo in električne svetilke 4.8.2015
31. 7. 2015 JN5203/2015, Storitve: Storitve cestnega prevoza 17.8.2015
31. 7. 2015 JN5196/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami 6.8.2015


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
31. 7. 2015 JN5214/2015, Gradnje: Storitve obdelave in odstranjevanja nenevarnih odpadkov
31. 7. 2015 JN5213/2015, Storitve: Gozdarske storitve
31. 7. 2015 JN5210/2015, Blago: Aparati za preverjanje in preskušanje
31. 7. 2015 JN5206/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
31. 7. 2015 JN5198/2015, Gradnje: Gradbena dela
31. 7. 2015 JN5197/2015, Gradnje: Gradbena dela
31. 7. 2015 JN5194/2015, Storitve: Akvariji
31. 7. 2015 JN5191/2015, Storitve: Storitve obdelave podatkov


Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (evropski obrazec 18)
Datum objave Naziv
31. 7. 2015 JN5199/2015, Blago: Simulatorji za bitke


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: