PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
22. 10. 2014 JN10246/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
22. 10. 2014 JN10231/2014, Storitve: Telekomunikacijske storitve


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
22. 10. 2014 JN10244/2014, Storitve: Bančne storitve 26.11.2014
22. 10. 2014 JN10237/2014, Blago: Elektrika 2.12.2014
22. 10. 2014 JN10233/2014, Storitve: Pranje avtomobilov in podobne storitve 1.12.2014
22. 10. 2014 JN10228/2014, Gradnje: Storitve čiščenja in pometanja cest 19.11.2014
22. 10. 2014 JN10226/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 1.12.2014
22. 10. 2014 JN10225/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 1.12.2014
21. 10. 2014 JN10207/2014, Blago: Razna računalniška oprema 4.11.2014
21. 10. 2014 JN10203/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja telekomunikacijskih vodov 2.12.2014


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
22. 10. 2014 JN10250/2014, Blago: Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki
22. 10. 2014 JN10248/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
22. 10. 2014 JN10247/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
22. 10. 2014 JN10243/2014, Storitve: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest
22. 10. 2014 JN10238/2014, Blago: Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
22. 10. 2014 JN10227/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve
22. 10. 2014 JN10222/2014, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
22. 10. 2014 JN10220/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
22. 10. 2014 JN10218/2014, Storitve: Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor
21. 10. 2014 JN10214/2014, Blago: Gasilska vozila
21. 10. 2014 JN10213/2014, Blago: Kurilno olje
21. 10. 2014 JN10212/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
21. 10. 2014 JN10209/2014, Storitve: Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo
21. 10. 2014 JN10204/2014, Blago: Oprema za vzdrževanje cest


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
22. 10. 2014 JN10232/2014, Blago: Elektrika 12.11.2014


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
22. 10. 2014 JN10245/2014, Blago: Razni programski paketi in računalniški sistemi
21. 10. 2014 JN10215/2014, Storitve: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
22. 10. 2014 JN10252/2014, Storitve: Storitve na področju geotehnike 28.10.2014
22. 10. 2014 JN10251/2014, Storitve: Naprave za hlajenje in prezračevanje 10.11.2014
22. 10. 2014 JN10242/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 4.11.2014
22. 10. 2014 JN10241/2014, Blago: Razna živila 26.11.2014
22. 10. 2014 JN10240/2014, Blago: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 7.11.2014
22. 10. 2014 JN10239/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 12.11.2014
22. 10. 2014 JN10236/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 5.11.2014
22. 10. 2014 JN10235/2014, Blago: Plenice za enkratno uporabo 3.11.2014
22. 10. 2014 JN10234/2014, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve 28.4.2014
22. 10. 2014 JN10229/2014, Blago: Farmacevtski proizvodi 29.10.2014
22. 10. 2014 JN10224/2014, Storitve: Finančne in zavarovalniške storitve 19.11.2014
21. 10. 2014 JN10217/2014, Storitve: Usposabljanje in simulacije na zrakoplovih, raketah in vesoljskih plovilih 25.11.2014
21. 10. 2014 JN10216/2014, Storitve: Zavarovalniške storitve 28.11.2014
21. 10. 2014 JN10210/2014, Blago: Elektrika 19.11.2014
21. 10. 2014 JN10208/2014, Blago: Tirna vozila in njihovi deli 17.11.2014
21. 10. 2014 JN10205/2014, Blago: Razna živila 25.11.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
22. 10. 2014 JN10223/2014, Blago: Proizvodi iz kavčuka in gume
22. 10. 2014 JN10221/2014, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme
22. 10. 2014 JN10219/2014, Gradnje: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest
21. 10. 2014 JN10211/2014, Gradnje: Dela na temeljenju cest
21. 10. 2014 JN10206/2014, Storitve: Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme


Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (evropski obrazec 18)
Datum objave Naziv
22. 10. 2014 JN10249/2014, Blago: Specialna vozila
22. 10. 2014 JN10230/2014, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo:Vstop v UL info tok

Poskusite brezplačno