PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Predhodno informativno obvestilo (evropski obrazec 1)
Datum objave Naziv
26. 5. 2015 JN3396/2015, Blago: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago
26. 5. 2015 JN3395/2015, Blago: Vreče in vrečke za odpadke, iz polietilena
26. 5. 2015 JN3355/2015, Gradnje: Gradbena dela


Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
27. 5. 2015 JN3402/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo 8.7.2015
27. 5. 2015 JN3401/2015, Gradnje: Gradbena dela na osnovni šoli 30.6.2015
26. 5. 2015 JN3393/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah 10.6.2015
26. 5. 2015 JN3391/2015, Storitve: Storitve zaposlovanja 6.7.2015
26. 5. 2015 JN3390/2015, Storitve: Storitve cestnega prevoza 6.7.2015
26. 5. 2015 JN3384/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 7.7.2015
26. 5. 2015 JN3381/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 9.7.2015
26. 5. 2015 JN3379/2015, Blago: Reševalna vozila 8.7.2015
26. 5. 2015 JN3377/2015, Blago: Industrijske ali laboratorijske peči, peči za sežiganje in kurilne naprave 6.7.2015
26. 5. 2015 JN3371/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje 15.6.2015
26. 5. 2015 JN3369/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 19.6.2015
26. 5. 2015 JN3368/2015, Blago: Medicinska oprema 15.6.2015
26. 5. 2015 JN3366/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah 12.6.2015
26. 5. 2015 JN3365/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami 11.6.2015
26. 5. 2015 JN3362/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 7.7.2015
26. 5. 2015 JN3358/2015, Storitve: Storitve čiščenja 14.7.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
27. 5. 2015 JN3400/2015, Storitve: Geodetske storitve
27. 5. 2015 JN3399/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
27. 5. 2015 JN3398/2015, Gradnje: Gradbena dela na odlagališču odpadkov
26. 5. 2015 JN3394/2015, Blago: Laboratorijski reagenti
26. 5. 2015 JN3392/2015, Storitve: Zbiranje, prevoz in odstranjevanje bolnišničnih odpadkov
26. 5. 2015 JN3386/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26. 5. 2015 JN3385/2015, Storitve: Storitve obdelave podatkov
26. 5. 2015 JN3378/2015, Storitve: Popravilo streh
26. 5. 2015 JN3375/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26. 5. 2015 JN3374/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26. 5. 2015 JN3373/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26. 5. 2015 JN3372/2015, Storitve: Razne storitve
26. 5. 2015 JN3364/2015, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi


Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe (evropski obrazec 5)
Datum objave Naziv Skrajni rok
26. 5. 2015 JN3388/2015, Storitve: Okoljske storitve 6.7.2015
26. 5. 2015 JN3380/2015, Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme 29.6.2015
26. 5. 2015 JN3357/2015, Blago: Zaščitne cevi 12.6.2015


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
26. 5. 2015 JN3382/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
26. 5. 2015 JN3367/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja dvigal
26. 5. 2015 JN3354/2015, Storitve: Parni generatorji


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
27. 5. 2015 JN3397/2015, Storitve: Storitve urbanističnega planiranja 2.6.2015
26. 5. 2015 JN3389/2015, Blago: Različna oprema in potrebščine za pisarne 22.6.2015
26. 5. 2015 JN3383/2015, Storitve: Storitve čiščenja 30.6.2015
26. 5. 2015 JN3376/2015, Blago: Notranja oprema 4.6.2015
26. 5. 2015 JN3361/2015, Blago: Osebni računalniki 3.6.2015
26. 5. 2015 JN3360/2015, Storitve: Geološke storitve 30.6.2015
26. 5. 2015 JN3359/2015, Storitve: Arheološka izkopavanja 2.6.2015
26. 5. 2015 JN3356/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje  


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
27. 5. 2015 JN3403/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
26. 5. 2015 JN3387/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26. 5. 2015 JN3370/2015, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
26. 5. 2015 JN3363/2015, Storitve: Postavljanje varnostne opreme


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: