PREGLED OBJAV NAROČIL SREDNJE IN VELIKE VREDNOSTI

Za naročila male vrednosti kliknite tukaj!
Za obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma kliknite tukaj!

Datum objave (dd/mm/llll)
JN/

Prikaži napredno iskanje

Zadnjih 50 objav:

Obvestilo o naročilu (evropski obrazec 2)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 3. 2015 JN2004/2015, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah 15.5.2015
30. 3. 2015 JN2002/2015, Storitve: Storitve čiščenja 11.5.2015
30. 3. 2015 JN2001/2015, Storitve: Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje 16.4.2015
30. 3. 2015 JN2000/2015, Blago: Radijske postaje 13.5.2015
30. 3. 2015 JN1993/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah 20.4.2015
30. 3. 2015 JN1992/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah 20.4.2015
30. 3. 2015 JN1988/2015, Blago: Razna živila 7.5.2015
27. 3. 2015 JN1980/2015, Storitve: Storitve čiščenja in sanitarne storitve 11.5.2015
27. 3. 2015 JN1977/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 7.5.2015
27. 3. 2015 JN1971/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve 9.4.2015
27. 3. 2015 JN1969/2015, Gradnje: Gradbena dela 15.4.2015
27. 3. 2015 JN1967/2015, Blago: Razni programski paketi in računalniški sistemi 22.4.2015
27. 3. 2015 JN1965/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 8.5.2015
27. 3. 2015 JN1961/2015, Storitve: Tiskano gradivo in z njim povezani izdelki 7.5.2015
27. 3. 2015 JN1956/2015, Storitve: Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem 15.4.2015


Obvestilo o oddaji naročila (evropski obrazec 3)
Datum objave Naziv
30. 3. 2015 JN1991/2015, Blago: Elektrika
30. 3. 2015 JN1989/2015, Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo
30. 3. 2015 JN1983/2015, Storitve: Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva
27. 3. 2015 JN1981/2015, Storitve: Strokovne storitve za naftno industrijo
27. 3. 2015 JN1979/2015, Blago: Laboratorijski reagenti
27. 3. 2015 JN1978/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
27. 3. 2015 JN1963/2015, Blago: Multimedijska oprema
27. 3. 2015 JN1960/2015, Storitve: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
27. 3. 2015 JN1958/2015, Storitve: Storitve upravljanja naprav za vzdrževanje računalniških sistemov


Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe (evropski obrazec 6)
Datum objave Naziv
30. 3. 2015 JN1984/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje


Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (evropski obrazec 14)
Datum objave Naziv Skrajni rok
30. 3. 2015 JN2003/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 8.4.2015
30. 3. 2015 JN1998/2015, Blago: Razna živila 20.4.2015
30. 3. 2015 JN1997/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene 15.4.2015
30. 3. 2015 JN1996/2015, Gradnje: Gradbena dela na šolskih stavbah 8.4.2015
30. 3. 2015 JN1995/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja kotlov 15.4.2015
30. 3. 2015 JN1990/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi 13.4.2015
30. 3. 2015 JN1985/2015, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja kotlov 15.4.2015
30. 3. 2015 JN1982/2015, Blago: Pisarniške potrebščine 12.5.2015
27. 3. 2015 JN1972/2015, Blago: Kuhinjska oprema 15.4.2015
27. 3. 2015 JN1970/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja 23.4.2015
27. 3. 2015 JN1968/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah 7.4.2015
27. 3. 2015 JN1966/2015, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora 28.4.2015
27. 3. 2015 JN1964/2015, Blago: Zemeljski plin 21.4.2015
27. 3. 2015 JN1959/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 16.4.2015
27. 3. 2015 JN1957/2015, Blago: Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet 17.10.2014


Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (evropski obrazec 15)
Datum objave Naziv
30. 3. 2015 JN1999/2015, Blago: Peristaltične črpalke
30. 3. 2015 JN1994/2015, Blago: Digitalni oddajniki
30. 3. 2015 JN1987/2015, Storitve: Oglaševalske storitve
30. 3. 2015 JN1986/2015, Storitve: Oglaševalske storitve
27. 3. 2015 JN1976/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
27. 3. 2015 JN1975/2015, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah
27. 3. 2015 JN1974/2015, Gradnje: Gradbena dela
27. 3. 2015 JN1973/2015, Storitve: Sistemske in podporne storitve
27. 3. 2015 JN1962/2015, Blago: Električna oprema in aparati
27. 3. 2015 JN1955/2015, Blago: Toplovodno ogrevanje


 
Prijava za naročnike – ZJN-2, ZJNVETPS

Uporabniško ime (email):

Geslo: