AKTUALNO

DJNovice

Direktorat za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo občasno objavlja novice, relevantne za deležnike na področju javnega naročanja. Preberete si jih lahko na spletni strani direktorata: http://www.djn.mju.gov.si/direktorat-za-javno-narocanje/djnovice

Prenova portala javnih naročil

S 1. 4. 2016 je bil prenovljen portal javnih naročil. Uporabnik, registriran za uporabo portala pred 1. 4. 2016, v svojem uporabniškem profilu dostopa do lastnih preteklih objav. Tak uporabnik lahko od 1. 4. 2016 dalje v nejavnem delu portala pripravlja in posreduje v objavo informacije v zvezi z javnimi naročili, koncesijami in javno-zasebnimi partnerstvi le za naročnika, ki je bil naveden v obvestilu v zvezi z javnim naročilom, koncesijo ali javno-zasebnim partnerstvom, nazadnje poslanem v objavo na portal.

Registriran uporabnik lahko na prenovljenem portalu spreminja svoj uporabniški profil v omejenem obsegu, in sicer prek spletne strani »Urejanje profila«. Za spremembo podatkov o naročniku mora registriran uporabnik upravljavcu portala (tj. Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.) na e-naslov info@uradni-list.si poslati Zahtevo za uporabo portala javnih naročil, ki je priloga Splošnih pogojev za uporabo portala javnih naročil in jo podpiše predstojnik naročnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Pri tem se lahko v skladu s tretjim odstavkom 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), prvim odstavkom 27. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 – ZDU-1I), tretjim odstavkom 16. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3) ali tretjim odstavkom 24. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3) zahteva za uporabo portala javnih naročil poda zgolj za osebe, zaposlene pri naročniku.

Za spremembo pravic glede objavljenih obvestil naročnika v zvezi z javnimi naročili, koncesijami in javno-zasebnimi partnerstvi lahko naročnik na e-naslov info@uradni-list.si posreduje prošnjo za prenos pravic na drugega registriranega uporabnika, v kateri navede:

  • številko objavljenega obvestila v zvezi z javnim naročilom, koncesijo ali javno-zasebnim partnerstvom,
  • uporabniško ime dosedanjega registriranega uporabnika, ki je obvestilo iz prejšnje alineje poslal v objavo, in
  • uporabniško ime novega registriranega uporabnika.

Splošni pogoji za uporabo portala javnih naročil in Zahteva za uporabo portala javnih naročil so objavljeni na portalu javnih naročil na spletni strani »O portalu«.


Uveljavitev ZJN-3, vzpostavitev aplikacije eDosje in prehod na prenovljeni portal

Dne 1. 4. 2016 začne veljati novi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), ki prinaša pomembne novosti glede postopkov javnega naročanja, objav v zvezi z njimi ter preverjanjem primernosti in usposobljenosti kandidatov. Hkrati bo prenovljen portal javnih naročil in pripravljen elektronski obrazec za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila iz 79. člena ZJN-3 (v nadaljevanju: ESPD), v okviru informacijskega sistema za elektronsko javno naročanje (v nadaljevanju: eJN) pa bo v skladu z devetim do dvanajstim odstavkom 77. člena ZJN-3 vzpostavljen enotni informacijski sistem (v nadaljevanju: eDosje) za elektronsko preverjanje ponudnikov in kandidatov v nekaterih nacionalnih uradnih evidencah.

Za dodelitev pravic za uporabo informacijskega sistema eJN – eDosje bo potrebno imeti v brskalniku nameščen s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo. Digitalna potrdila, primerna za uporabo informacijskega sistema eJN – eDosje so: SIGOV-CA (www.sigov-ca.si), SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si) in AC NLB (www.nlb.si). Ministrstvo za javno upravo vas poziva, da pravočasno pridobite digitalno potrdilo in pri tem upoštevate, da pridobitev traja od 3 do 5 delovnih dni.

Zaradi prenove portala bo 31. 3. 2016 na portalu zagotovljena objava tistih obvestil v zvezi z javnimi naročili, ki bodo poslana v objavo najkasneje 31. 3. 2016 do 15. ure. Naslednji dan bo novi portal začel delovati predvidoma ob 10. uri. Prosimo, da nedelovanje portala javnih naročil dne 31. 3. in 1. 4. 2016 upoštevate pri določanju rokov, v katerih lahko potencialni ponudniki postavljajo vprašanja glede obvestila o javnem naročilu in razpisne dokumentacije.

Več informacij o novostih od 1. 4. 2016 dalje najdete na naslednih spletnih straneh: