AKTUALNO

Nove funkcionalnosti na portalu javnih naročil
Objavljeno: 2. 7. 2020

Portal javnih naročil je z dnem 1. 7. 2020 nadgrajen z naslednjimi funkcionalnostmi:

  • sprememba načina objavljanja popravkov navedb v obvestilih o oddaji naročila in obvestilu o spremembi,
  • vključitev zank v točki V.2.2 obvestil v zvezi z javnim naročilom in vključitev opozoril,
  • sprememba zaporedja akcij na izbranih obrazcih obvestil o javnem naročilu.
Predstavitev novih funkcionalnosti najdete tukaj.


Obvestila v zvezi s koronavirusom in javnim naročanjem

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje vzpostavilo posebno stran za vsa obvestila v zvezi z javnim naročanjem v povezavi z virusom SARS-CoV-2, kjer so objavljena Obvestila v zvezi z javnim naročanjem v povezavi z virusom SARS-CoV-2, opozorilo glede možnosti Izvedbe postopka javnega naročila iz razloga nujnosti in Priporočilo naročnikom v zvezi z ne-nujnim javnimi naročili. Prav tako so objavljena pogosta vprašanja in odgovori nanje.

Spremenjene mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 v skladu Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo.

Glede na aktualne spremembe bomo vsebine posodabljali, zato vas vabimo k spremljanju vsebin.


Prenovljeni portal za podporo elektronskemu javnemu naročanju

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje obvešča uporabnike, da je v sklopu tehnološke prenove sistema e-JN zaživel prenovljeni portal za podporo elektronskem javnem naročanju. Izdelan je na osnovi odzivnega »spletnega designa«, kar v praksi pomeni, da lahko dostopamo do njega preko različnih naprav in brskalnikov, pri čemer bo vsebina vedno enaka in optimalno pripravljena za posamezen medij.

Ogledate si ga lahko na spletni povezavi: https://ejn.gov.si


DJNovice

Direktorat za javno naročanje občasno objavlja novice, relevantne za deležnike na področju javnega naročanja. Preberete si jih lahko na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/direktorat/djnovice.html.


Elektronska oddaja ponudb

ZJN-3 določa, da se od 1. aprila 2018 dalje za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti za elektronsko oddajo ponudb, praviloma vedno uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva, pri tem pa morajo biti orodja in naprave, ki se uporabijo za elektronsko komuniciranje nediskriminatorni, splošno dostopni in interoperabilni z izdelki informacijsko-komunikacijske tehnologije v splošni rabi ter gospodarskim subjektom ne smejo omejevati dostopa do postopka javnega naročanja.

Ministrstvo za javno upravo na spletni povezavi https://ejn.gov.si/ tako zagotavlja funkcionalnost za elektronsko oddajo ponudb (informacijski sistem e-JN), ki je brezplačno na voljo za uporabo. Dostop oziroma prijava uporabnikov do informacijskega sistema e-JN poteka z uporabo digitalnega potrdila. Pravice posameznega tipa registriranega uporabnika so podrobno opredeljene v Splošnih pogojih za uporabo informacijskega sistema e-JN, ki so objavljeni na spletni povezavi: http://ejn.gov.si.


Dodatne informacije

Več informacij o vseh novostih glede sistema javnega naročanja najdete na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/