Seznami evidenčnih naročil, oddanih v letu 2018

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 lahko naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objavi na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

Zadnjih 50

Matična številka Davčna številka Naziv naročnika
5050537000 41262735 DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO CSV
5083184000 63820749 GLASBENA ŠOLA KOPER SCUOLA DI MUSICA CAPODISTRIA CSV
2294460000 39855210 OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE, Ajdovščina CSV
6228186000 99604132 VRTEC ČEBELICA ŠENTJERNEJ CSV
1574710000 63882612 OSNOVNA ŠOLA DRSKA CSV
5086833000 92232787 OSNOVNA ŠOLA STOPIČE CSV
5087945000 96126043 OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK CSV
5803918000 80302157 PROJEKTNA RAZVOJNA AGENCIJA IN KOMUNIKACIJA d.o.o. CSV
5086850000 87598167 OSNOVNA ŠOLA GRM CSV
5025311000 72828013 KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA CSV
5072255000 32375204 Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. CSV
5881498000 36828866 OBČINA BOVEC CSV
5874238000 20945892 OBČINA KOČEVJE CSV
1937286000 88431452 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije CSV
5915376000 37238221 JAVNI ZAVOD ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN ENTE PUBBLICO CENTRO SPORTIVO E GIOVANILE DI PIRANO CSV
1191004000 82546193 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana CSV
5249813000 48694282 VRTEC VODMAT CSV
5073120000 13503766 KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje CSV
6785867000 74107879 Javni gospodarski zavod Rinka CSV
5875021000 60330279 MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA CSV
5920850000 61120073 RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. CSV
5158869000 58621334 ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA CSV
5882974000 48502502 OBČINA DIVAČA CSV
5019010000 37492799 KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE CSV
5026407000 66679567 URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ CSV
5086124000 19630646 OSNOVNA ŠOLA SOSTRO CSV
5623758000 44901062 OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA CSV
5085829000 57887411 OSNOVNA ŠOLA MIREN CSV
5089425000 15317765 OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO NA POHORJU CSV
5057078000 38590522 DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA CSV
5883342000 35536519 OBČINA ZREČE CSV
1273957000 74525344 KNJIŽNICA DRAVOGRAD CSV
5241952000 53318862 DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE CSV
5017262000 73099236 KRAJEVNA SKUPNOST VODOVODNI STOLP CSV
5090024000 82488649 GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA CSV
5050901000 82002665 VRTEC RADENCI - RADENSKI MEHURČKI CSV
5880289000 40051846 OBČINA GORNJA RADGONA CSV
1332180000 19084951 OBČINA HORJUL CSV
5428394000 38359073 OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA CSV
5255317000 48279242 JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. CSV
5022541000 72430133 OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU CSV
5086337000 97836311 OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK CSV
1191349000 43836127 ITF USTANOVA ZA KREPITEV ČLOVEKOVE VARNOSTI CSV
5554195000 41698070 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE CSV
5165792000 90714237 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE CSV
5883849000 70998396 OBČINA MOZIRJE CSV
5089638047 71674705 UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za varnostne vede CSV
5884012000 31214908 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH CSV
5020000000 25403885 KRAJEVNA SKUPNOST OREHEK-DRULOVKA CSV
2209721000 66614198 OBČINA GORJE CSV
1 2 3 4 5