Seznami evidenčnih naročil, oddanih v letu 2016

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 lahko naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objavi na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

Zadnjih 50

Matična številka Davčna številka Naziv naročnika
2399288000 75141051 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO CSV
5883687000 29924464 OBČINA ORMOŽ CSV
5054087000 19145837 ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE CSV
5554195057 41698070 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE PODROČNA ENOTA INFORMACIJSKI CENTER LJUBLJANA CSV
5050588000 62399101 DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA CSV
5874092000 60214406 OBČINA LJUTOMER CSV
1358103000 72359528 Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah CSV
1626914000 94761795 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA CSV
5064716000 42119022 SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE CSV
5883628000 48626244 OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM CSV
2242788000 72907932 OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI CSV
1358570000 71772626 OBČINA DOBRNA CSV
5054613000 18631380 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO CSV
5884144000 63326833 OBČINA KUNGOTA CSV
1685953000 17471257 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije CSV
5186757000 21386889 URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE CSV
1357816000 57621594 OBČINA MIRNA PEČ CSV
5051754000 19169884 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica CSV
5874700000 42090539 OBČINA TURNIŠČE CSV
2294389000 45603057 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. CSV
5088445000 28104072 VRTEC ZAGORJE OB SAVI CSV
5537711000 91755379 ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA CSV
5053617000 96612401 CELJSKE LEKARNE Javni zavod CSV
5057019000 20802684 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ CSV
5084083000 76955052 OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO CSV
5050740000 36355992 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK CSV
1254405000 25505041 ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti CSV
5022932000 97093726 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE CSV
5144574000 65119037 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. CSV
2203553000 90522001 OBČINA RENČE - VOGRSKO CSV
1332210000 17807328 OBČINA KOSTEL CSV
1392123000 64948315 DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE CSV
5880289000 40051846 OBČINA GORNJA RADGONA CSV
5526329000 32495854 ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana Prevod firme: ARAO - Agency for Radwaste Management, Ljubljana CSV
5084709000 12132233 OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO CSV
5883423000 21061742 OBČINA VIDEM CSV
5082684000 95289763 OSNOVNA ŠOLA VOJNIK CSV
5874670000 14251086 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM CSV
1563785000 37513192 VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM CSV
5067804000 10626271 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o. CSV
1358278000 30569320 OBČINA PODLEHNIK CSV
1584758000 36213250 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE CSV
5269792000 36985198 VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN CSV
5521858000 41705211 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO CSV
5049920000 95839798 DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI CSV
2482894000 46975268 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR CSV
5088950000 86633619 OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE CSV
5515513000 92762778 KOSOVELOV DOM SEŽANA - kulturni center Krasa CSV
5087325000 61563455 OSNOVNA ŠOLA F.S. FINŽGARJA LESCE CSV
5883946000 84699825 OBČINA ROGAŠKA SLATINA CSV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20