Seznami evidenčnih naročil, oddanih v letu 2019

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 lahko naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objavi na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

Zadnjih 50

Matična številka Davčna številka Naziv naročnika
5083133000 78522625 OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE CSV
5227739000 54471656 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. CSV
5178924000 27380297 GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK CSV
1695703000 23047399 ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO CSV
5086302000 73055956 OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA CSV
2148528000 43651348 Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode CSV
5089638018 71674705 UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za organizacijske vede CSV
5049750000 81288379 DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE CSV
5083222000 53580664 OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ CSV
5090024000 82488649 GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA CSV
5049571000 76851184 DOM OB SAVINJI CELJE CSV
5166420000 26699745 OTROŠKI VRTEC METLIKA CSV
1429680000 39631265 ŠOLSKE STORITVENE DEJAVNOSTI "PETKA" ŽALEC CSV
5105498000 38048183 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti CSV
5859921000 17796989 OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA CSV
5088739000 66817994 Biotehniški center Naklo CSV
5085993000 29424445 OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE CSV
5087309000 51576597 OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA CSV
1626922000 28186745 UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA CSV
5883202000 69533768 OBČINA ŽIRI CSV
5881811000 12310727 OBČINA RADLJE OB DRAVI CSV
1199498000 95058354 OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE CSV
5055342000 13423983 VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR CSV
5085128000 83806547 VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ KERENČIČEVIH PESNICA CSV
5022860000 76953475 REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI CSV
5243858000 96907436 KOMUNALA TREBNJE d.o.o. CSV
5083273000 89649001 GLASBENA ŠOLA KRANJ CSV
5874769000 47731206 OBČINA IG CSV
5274168000 87639815 POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO CSV
5087546000 71215719 OSNOVNA ŠOLA DUTOVLJE CSV
5053692000 86143824 SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE CSV
5886473000 56482574 REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VELENJE CSV
5088216000 39145522 OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE CSV
5839114000 30762553 JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA CSV
2399237000 32179090 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE CSV
5083923000 55313680 GIMNAZIJA KRANJ CSV
5508550000 54021839 SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA CSV
5874424000 40016803 MESTNA OBČINA KOPER CSV
5198917000 57138664 OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA CSV
5255317000 48279242 JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. CSV
2144271000 63893207 ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE CSV
5300177000 75827735 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO CSV
5089646000 24113794 OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI CSV
2192993000 59761750 VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA CSV
2482878000 18945082 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE CSV
1459546000 52134075 VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ CSV
5083397000 69049408 OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA CSV
5879922000 56416245 OBČINA VIPAVA CSV
3336905000 62825844 MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA CSV
5914523000 54123135 SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. CSV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10