SEZNAMI EVIDENČNIH NAROČIL, ODDANIH V LETU 2020
V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 lahko naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objavi na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 in 90. člena ZIUZEOP oziroma 5. člena ZZUOOP.
ISKANJE
PREGLED ZADNJIH 25 OBJAV