Seznami evidenčnih naročil, oddanih v letu 2017

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 lahko naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objavi na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

Zadnjih 50

Matična številka Davčna številka Naziv naročnika
1685953000 17471257 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije CSV
1970321000 80310974 MOJA ENERGIJA celovita oskrba z energijo, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. CSV
5020891000 46631569 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST LAPORJE CSV
5880360000 56012390 MESTNA OBČINA CELJE CSV
1953524000 87430401 EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje OKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat CSV
5054591000 40635112 ZDRAVSTVENI DOM METLIKA CSV
5082811000 16670884 OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA CSV
5158834000 19577460 ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA CSV
5055997000 19061978 SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA CSV
2136147000 96822341 Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj CSV
5089786000 10849076 VRTEC LENDAVA Lendvai Ovoda CSV
5508550000 54021839 SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA CSV
2197197000 88530264 OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ CSV
1306359000 74108549 JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOV. BISTRICA CSV
2345188000 27201163 ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM CSV
5169992000 99071703 ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA CSV
5086850000 87598167 OSNOVNA ŠOLA GRM CSV
5227046000 61326232 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE CSV
5105633000 73819174 Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. CSV
5883121000 64854302 OBČINA KUZMA CSV
1684884000 53845285 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE CSV
5054516000 96617756 POMURSKE LEKARNE Murska Sobota CSV
5049571000 76851184 DOM OB SAVINJI CELJE CSV
5884098000 51503492 OBČINA PESNICA CSV
5089751000 94330522 OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA CSV
7085761000 84095580 OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D'INFANZIA ANCARANO CSV
1357450000 22562605 OBČINA BISTRICA OB SOTLI CSV
5915376000 37238221 JAVNI ZAVOD ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN ENTE PUBBLICO CENTRO SPORTIVO E GIOVANILE DI PIRANO CSV
6041426000 17124328 Gradnje Starše, javno podjetje, d.o.o. CSV
5084458000 35103086 OSNOVNA ŠOLA VIČ CSV
1122517000 30946034 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA CSV
2333813000 89110528 RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o. CSV
1332163000 84157020 OBČINA RAZKRIŽJE CSV
5231825000 71906096 OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA CSV
5222966000 66742790 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. CSV
5086361000 49987836 OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE CSV
1943367000 87247216 VRTEC TRNOVO CSV
5623685000 11898852 SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA CSV
5929768000 81674791 JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ROGAŠKA SLATINA CSV
5023912000 92582087 BANKA SLOVENIJE CSV
5083087000 85120065 GLASBENA ŠOLA KAMNIK CSV
5053153000 51413906 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ CSV
5144647000 13286218 Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o. CSV
5088925000 25802925 OSNOVNA ŠOLA METLIKA CSV
5227739000 54471656 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. CSV
5880513000 62862006 OBČINA DOMŽALE CSV
5086370000 51655535 OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE CSV
1469100000 65950704 RAZVOJNA AGENCIJA ROD AJDOVŠČINA CSV
5884799000 20341253 OBČINA ŠENTJUR CSV
5089174000 11997907 OSNOVNA ŠOLA LUCIJA SCUOLA ELEMENTARE LUCIA CSV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20