Seznami evidenčnih naročil, oddanih v letu 2018

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 lahko naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objavi na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

Zadnjih 50

Matična številka Davčna številka Naziv naročnika
1732803000 14717468 AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE CSV
1626809000 89735552 UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO CSV
5052556000 51239523 Mestna knjižnica Kranj CSV
8275009000 61795461 Center za socialno delo Maribor CSV
2136147000 96822341 Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj CSV
2516217000 55103308 ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI CSV
2482762000 91838983 MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO CSV
5880386000 67288006 OBČINA VOJNIK CSV
3397785000 36173673 Podjetniški inkubator Kočevje, javni zavod za podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti CSV
5088321000 27688836 OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA Borovnica CSV
1332163000 84157020 OBČINA RAZKRIŽJE CSV
5053919000 73541346 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča CSV
5971683000 45044309 SLOVENSKA KINOTEKA CSV
5142733000 18190995 SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o. CSV
5880360000 56012390 MESTNA OBČINA CELJE CSV
5089638016 71674705 UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za zdravstvene vede CSV
5051304000 97605794 VRTEC MURSKA SOBOTA CSV
5163846000 79422837 Javni zavod Triglavski narodni park CSV
5050219000 13051571 VRTEC NAJDIHOJCA CSV
5623685000 11898852 SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA CSV
5874734000 47774720 OBČINA KOBILJE CSV
5888298000 76367029 SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško CSV
5083087000 85120065 GLASBENA ŠOLA KAMNIK CSV
5110742000 82673438 VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE CSV
5186650000 89921658 OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA CSV
2482711000 77695771 MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE CSV
5062799000 27299627 OSNOVNA ŠOLA LAVA CSV
5028663000 68344384 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABNICA CSV
3792480000 38671492 VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA CSV
5056675000 50500406 VRTEC DOMŽALE CSV
5874998000 91166004 OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC CSV
3394930000 10607838 Izobraževalni center Geoss d.o.o. CSV
5063108000 89472861 ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 1 CSV
1683683000 90170296 JAVNO PODJETJE EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej CSV
5911508000 44444656 TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o. CSV
5085276000 70073627 OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU CSV
5054532000 35629711 GORIŠKA LEKARNA Nova Gorica CSV
1626949000 48046167 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO CSV
1834452000 19339496 JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE CSV
5801915000 94095400 ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA CSV
3313069000 58809015 Center urbane kulture Kino Šiška CSV
5053153000 51413906 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ CSV
1365789000 96320923 OBČINA CANKOVA CSV
5022924000 21881677 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE CSV
5055792000 20966407 CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem CSV
5086833000 92232787 OSNOVNA ŠOLA STOPIČE CSV
5084962000 40605035 GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA CSV
5049849000 42191297 KRANJSKI VRTCI CSV
5884098000 51503492 OBČINA PESNICA CSV
5053013000 18783724 ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE CSV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22