Seznami evidenčnih naročil, oddanih v letu 2018

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 lahko naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objavi na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

Zadnjih 50

Matična številka Davčna številka Naziv naročnika
5087791000 33404569 OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU CSV
5049873000 78184754 VZGOJNI ZAVOD KRANJ CSV
2209721000 66614198 OBČINA GORJE CSV
2399288000 75141051 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO CSV
5022932000 97093726 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE CSV
1332155000 22332570 OBČINA KOMENDA CSV
5057167000 66702895 DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE CSV
2399270000 25967061 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO CSV
1627058000 55382657 UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA CSV
5881820000 88524671 OBČINA KANAL OB SOČI CSV
5032717000 79362532 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA CSV
5874173000 81226748 OBČINA DOL PRI LJUBLJANI CSV
5874742000 72434295 RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE CSV
5300410000 16669762 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE CSV
2482886000 57410763 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE CSV
2399369000 12356824 MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE CSV
5065402000 45181276 URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE CSV
2215632000 91194652 OBČINA APAČE CSV
5874637000 61348139 OBČINA VODICE CSV
1358278000 30569320 OBČINA PODLEHNIK CSV
5880068000 20497423 OBČINA IDRIJA CSV
5883067000 43730361 OBČINA TIŠINA CSV
5015707000 75879611 Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. CSV
5874246000 18369529 OBČINA LITIJA CSV
5874815000 81615949 REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE CSV
5158834000 19577460 ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA CSV
5728231000 41729358 ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA CSV
5618100000 65799739 Akademska in raziskovalna mreža Slovenije CSV
5698359000 48596604 SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana CSV
5167167000 99678004 SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER COMUNITA` AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA` ITALIANA DI CAPODISTRIA CSV
5083869000 61745685 GIMNAZIJA KOPER - GINNASIO CAPODISTRIA CSV
5874092000 60214406 OBČINA LJUTOMER CSV
5088712000 26806088 SREDNJA EKONOMSKO - POSLOVNA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA DI ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE CAPODISTRIA CSV
1