KONTAKT

Republika Slovenija
Ministrstvo za javno upravo

Direktorat za javno naročanje
Tržaška cesta 19a
1000 Ljubljana
http://www.djn.mju.gov.si/direktorat-za-javno-narocanje


Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
Fax: 01/200-18-37
E-pošta: info@uradni-list.si
www.uradni-list.si

Objave
Telefonska pomoč: vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
Staša Kastelic, 01/200-18-66
Irena Lavrič, 01/200-18-59

Naročanje na obveščanje o javnih naročilih (UL info tok)
Suzana Konovič, 01/200-18-33

Trženje oglasnega prostora
Tanja Kuhar, 01/200-18-34

Svetovanje s področja javnega naročanja
Telefonska pomoč: vsak torek in četrtek med 9. in 12. uro.
Direktorat za javno naročanje, 01/478-16-88