Dosje javnega naročila JN12942/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija
ZJN-2: Odprti postopek

JN12942/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.10.2013
JN13179/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2013
JN13952/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.11.2013
JN14549/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.11.2013
JN15193/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2013
    JN13179/2013 Popravek (EU 14 - SL) 2013/S 203-351571
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija

Datum objave: 16. 10. 2013
Številka objave: JN13179/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN12942/2013, Storitve: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija; datum objave: 11. 10. 2013 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Sabina Gregorinčič, v roke: Sabina Gregorinčič, tel.: +386 3064416, telefaks: +386 064407, e-pošta: sabina.gregorincic@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 09300000 (Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2013/S 201-348024 z dne 16. 10. 2013
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE V POPRAVKU JE K OSNOVNI RAZPISNI DOKUMENTACIJI NALOŽENA ŠE ORIGINALNA VERZIJA POGODBE MED EIB IN MOL V ANGLEŠKEM JEZIKU

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/10/3034-78819444417273930943/Pogodba
_ELENA-ANGLESKA_VERZIJA_-_ORIGINAL.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 10. 2013

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN12942/2013), na katero se nanaša to obvestilo.