Dosje javnega naročila JN11637/2012
Naročnik: VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN11637/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.10.2012
JN11918/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.11.2012
    JN11918/2012 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 6. 11. 2012
Številka objave: JN11918/2012


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN11637/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 26. 10. 2012 (EU 2 - SL)
Naročnik: VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN, Erjavčeva cesta 29, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, v roke: Zoran Kalaković, tel.: +386 13064408, telefaks: +386 13064407, e-pošta: zoran.kalakovic@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2012/S 210-345728 z dne 31. 10. 2012
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V izvirnem obvestilu.
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Namesto: Glavni kraj dobave: Vrtec Vrhovci, c. XIX/10, 1000 Ljubljana
Beri: Glavni kraj dobave:
Vrtec Dr. France Prešeren, Enota Puharjeva, centralna kuhinja, Puharjeva 4, 1000 Ljubljana
VI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluRok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se ne spremeni.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJEVI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 11. 2012

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN11637/2012), na katero se nanaša to obvestilo.