Dosje javnega naročila JN15259/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na stanovanjskih hišah
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN15259/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.12.2013
JN15418/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2013
JN904/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2014
JN937/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.01.2014
JN1002/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2014
    JN904/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na stanovanjskih hišah

Datum objave: 22. 1. 2014
Številka objave: JN904/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN15259/2013, Gradnje: Gradbena dela na stanovanjskih hišah; datum objave: 2. 12. 2013 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Ana Gazvoda, tel.: +386 013064401, telefaks: +386 013064407, e-pošta: ana.gazvoda@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45211100 (Gradbena dela na stanovanjskih hišah)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna V obojem.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8.) Način odpiranja ponudb
Namesto: 28. 1. 2014 10:00
Beri: 31. 1. 2014 10:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 31. 1. 2014, 09:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 24. 1. 2014, 15:00.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/1/6906-64363425950812248184/RD_-_Rus
itev_Kolezija__-_popravek,_21.1._.2014.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 1. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN15259/2013), na katero se nanaša to obvestilo.