Dosje javnega naročila NMV4447/2014
Naročnik: ZD KAMNIK 
Blago: Laboratorijski reagenti
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV4447/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.10.2014
NMV5028/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.11.2014
    NMV5028/2014 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Laboratorijski reagenti

Datum objave: 17. 11. 2014
Številka objave: NMV5028/2014


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV4447/2014, Blago: Laboratorijski reagenti; datum objave: 17. 10. 2014 (NMV1)
Naročnik: ZD KAMNIK, NOVI TRG 26, SI-1241 KAMNIK, kontakt: Marinka Prešeren, tel.: +386 018318613, telefaks: +386 018318699, e-pošta: marinka.preseren@zdkamnik.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: ZD KAMNIK, NOVI TRG 26, Kontakt: Marinka Prešeren, SI-1241 KAMNIK.
Tel. +386 018318613. Telefaks +386 018318699. E-pošta marinka.preseren@zdkamnik.si.
Internetni naslovi: http://zdkamnik.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava originalnih reagentov vezanih na aparat proizvajalca Randox.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 33696500 (Laboratorijski reagenti)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 28371,18 EUR, brez DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV4447/2014 z dne 17. 10. 2014
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Reagenti Randox
I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 11. 2014
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 11. 2014
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 30000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 28371,18 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 7 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA