Dosje javnega naročila JN15259/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na stanovanjskih hišah
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN15259/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.12.2013
JN15418/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2013
JN904/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2014
JN937/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.01.2014
JN1002/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2014
    JN937/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na stanovanjskih hišah

Datum objave: 23. 1. 2014
Številka objave: JN937/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN15259/2013, Gradnje: Gradbena dela na stanovanjskih hišah; datum objave: 2. 12. 2013 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Ana Gazvoda, tel.: +386 013064401, telefaks: +386 013064407, e-pošta: ana.gazvoda@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45211100 (Gradbena dela na stanovanjskih hišah)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Spoštovani.

Objavljamo popravek popisov del. Popravek je označen z RDEČO (PRESTAVITEV KANALIZACIJE - PORAVLJENA KOLIČINA).

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/1/6906-4004629648201368691/RD_-_Rusi
tev_Kolezija__-_popravek,_21.1._.2014.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 1. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN15259/2013), na katero se nanaša to obvestilo.