Dosje javnega naročila JN6096/2015
Naročnik: MJU 
Blago: Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev
ZJN-2: Odprti postopek

JN6096/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.09.2015
JN6901/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.10.2015
    JN6901/2015 Popravek (EU 14 - SL) 2015/S 195-353164
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev

Datum objave: 5. 10. 2015
Številka objave: JN6901/2015


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN6096/2015, Blago: Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev; datum objave: 4. 9. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Tajništvo Direktorata za javno naročanje, tel.: +386 13695794, telefaks: +386 13695314, e-pošta: gp.mf@gov.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 48710000 (Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 174-316200 z dne 9. 9. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna V obojem.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: IV.2.2) Informacije o elektronski dražbi, predzadnji odstavek
Namesto: Najmanjši korak zniževanja cene je 200 EUR.
Beri: Najmanjši korak zniževanja cene je 20 EUR.
VI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluRok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se ne spremeni.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Predmetno obvestilo o popravku se nanaša na naročnikovo obvestilo, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 5. 9. 2015, ob 08:46 uri.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 10. 2015

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN6096/2015), na katero se nanaša to obvestilo.