Dosje javnega naročila JN4307/2015
Naročnik: OBČINA TRBOVLJE 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN4307/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.06.2015
JN4972/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2015
    JN4972/2015 Popravek (EU 14 - SL) 2015/S 143-263548
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 23. 7. 2015
Številka objave: JN4972/2015


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN4307/2015, Blago: Gasilska vozila; datum objave: 26. 6. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, SI-1420 Trbovlje, kontakt: obcina.trbovlje@trbovlje.si, v roke: Kristjan Dolinšek, tel.: +386 35627919, telefaks: +386 35627986, e-pošta: obcina.trbovlje@trbovlje.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 34144210 (Gasilska vozila)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 124-227001 z dne 1. 7. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V izvirnem obvestilu.
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8) Način odpiranja ponudb
Namesto: 11. 8. 2015 10:15
Beri: 18. 8. 2015 10:15
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 18. 8. 2015, 10:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 6. 8. 2015, 10:00.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Časovna veljavnost predloženih listin in izpolnjevanje pogojev bo naročnik presojal glede na prvotno določen rok za oddajo ponudb.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 7. 2015

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN4307/2015), na katero se nanaša to obvestilo.