Dosje javnega naročila JN5996/2015
Naročnik: SŠ ZAGORJE 
Blago: Razna živila
ZJN-2: Odprti postopek

JN5996/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.09.2015
JN6207/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.09.2015
JN7186/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2015
JN7346/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2015
JN7434/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2015
    JN7186/2015 Popravek (EU 14 - SL) 2015/S 202-365439
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Razna živila

Datum objave: 14. 10. 2015
Številka objave: JN7186/2015


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN5996/2015, Blago: Razna živila; datum objave: 1. 9. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: SŠ ZAGORJE, CESTA ZMAGE 5, SI-1410 ZAGORJE OB SAVI, kontakt: Darja Vidrih, tel.: +386 35655402, telefaks: +386 35655410, e-pošta: racunovodstvo.sszagorje@guest.arnes.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15800000 (Razna živila)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 171-310725 z dne 4. 9. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: Javno odpiranje ponudb
Namesto: 16. 10. 2015 11:00
Beri: 26. 10. 2015 11:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 26. 10. 2015, 8:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 21. 10. 2015, 8:00.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Vse spremembe dokumentacije so obarvane z rumeno.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/10/6057-43055555695005792680/02_SS_Z
AGORJE_JN_Zivila_Popravek_II_14102015.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 10. 2015

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN5996/2015), na katero se nanaša to obvestilo.