Dosje javnega naročila 908507/2015
Naročnik: Arnes 
Storitve: Telekomunikacijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.704,00 EUR

JN8507/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.12.2015
JN8829/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2015
JN8845/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2015
JN9065/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.12.2015
JN512/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2016
JN572/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2016
JN771/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2016
JN000937/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.05.2016
JN000937/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2016
Zahtevek za revizijo
    JN8829/2015 Popravek (EU 14 - SL) 2015/S 244-443577
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Telekomunikacijske storitve

Datum objave: 16. 12. 2015
Številka objave: JN8829/2015


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN8507/2015, Storitve: Telekomunikacijske storitve; datum objave: 2. 12. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: Arnes, Tehnološki park 18, SI-1000 Ljubljana, kontakt: razpis@arnes.si, v roke: pravna služba, tel.: +386 14798877, telefaks: +386 14798878, e-pošta: razpis@arnes.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 235-426605 z dne 4. 12. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluRok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se ne spremeni.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu
Mesto besedila, ki ga je treba dodati: Priloga B
Besedilo, ki ga je treba dodati: Doda se sklop št. 20. Naziv sklopa: Zakup povezave med vozliščema MIZŠ in ZRSŠ v Ljubljani. Glavni predmet: 64200000
VI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Dodan je bil sklop št. 20. Glede na to so se spremenili naslednji obrazci v razpisni dokumentaciji:
-N-1 Navodila ponudnikom,
-P-3 Predračun,
-P-5 Specifikacije.
Dodana je bila datoteka Sklop20_izogib_trasam_ID101036_ID101038_ID101039.kmz.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/8011-54872685274203798008/RD_novo
-dodan-sklop-20.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 12. 2015

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN8507/2015), na katero se nanaša to obvestilo.