Dosje javnega naročila 908507/2015
Naročnik: Arnes 
Storitve: Telekomunikacijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.704,00 EUR

JN8507/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.12.2015
JN8829/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2015
JN8845/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2015
JN9065/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.12.2015
JN512/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2016
JN572/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2016
JN771/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2016
JN000937/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.05.2016
JN000937/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2016
Zahtevek za revizijo
    JN8845/2015 Popravek (EU 14 - SL) 2015/S 245-445330
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Telekomunikacijske storitve

Datum objave: 16. 12. 2015
Številka objave: JN8845/2015


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN8507/2015, Storitve: Telekomunikacijske storitve; datum objave: 2. 12. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: Arnes, Tehnološki park 18, SI-1000 Ljubljana, kontakt: razpis@arnes.si, v roke: pravna služba, tel.: +386 14798877, telefaks: +386 14798878, e-pošta: razpis@arnes.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 235-426605 z dne 4. 12. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Spremeni se obrazec P-5 Specifikacije (spremeni se samo vrstni red opcij pri podrobnejšem opisu Sklopa 17).
Nov obrazec P-5 Specifikacije je priložen temu popravku. Ostali obrazci se ne spremenijo.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/8011-64293981530458270930/P-5_spe
cifikacije_optika_2015-1.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 12. 2015

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN8507/2015), na katero se nanaša to obvestilo.