Dosje javnega naročila JN8507/2015
Naročnik: Arnes 
Storitve: Telekomunikacijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.704,00 EUR

JN8507/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.12.2015
JN8829/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2015
JN8845/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2015
JN9065/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.12.2015
JN512/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2016
JN572/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2016
JN771/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2016
JN000937/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.05.2016
JN000937/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2016
    JN771/2016 Popravek (EU 14 - SL) 2016/S 024-038355
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Telekomunikacijske storitve

Datum objave: 2. 2. 2016
Številka objave: JN771/2016


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN8507/2015, Storitve: Telekomunikacijske storitve; datum objave: 2. 12. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: Arnes, Tehnološki park 18, SI-1000 Ljubljana, kontakt: razpis@arnes.si, v roke: pravna služba, tel.: +386 14798877, telefaks: +386 14798878, e-pošta: razpis@arnes.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 235-426605 z dne 4. 12. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna V obojem.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV. 3.8) Način odpiranja ponudb
Namesto: 5. 2. 2016 10:15
Beri: 16. 2. 2016 10:15
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 16. 2. 2016, 10:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 9. 2. 2016, 10:00.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik ugotavlja, da ima za leto 2016 na voljo manj sredstev za realizacijo razpisa, kot je sprva domneval, zato se v obrazcu N-1 spremeni višina sredstev, do katere bo naročnik oddajal sklope in se odstavek na novo glasi:

‘‘Naročnik ima v tem trenutku za namen narocila v letu 2016 zgotovljena sredstva v višini 75.000 EUR. Naročnik bo najprej v skladu z merilom izbire iz razpisne kokumentacije za vsak sklop izbral najugodnejšega ponudnika.V primeru, da zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za oddajo vseh sklopov, bo narocnik najprej oddal sklopa 19 in 20, nato pa bo oddajal sklope do porabe sredstev, pri čemer bo na najugodnejše ponudbe sklopov v skladu v merilom iz razpisne dokumentacije, apliciral merilo: strošek priključnine in 9. mesecev zakupnin. Po navedenem merilu bo nato oddajal sklope od najcenejšega do najdražjega do porabe zagotovljenih sredstev. V kolikor bodo do trenutka oddaje naročila naročniku zagotovljena dodatna sredstva za ta namen, bo naročnik nadaljeval z oddajo sklopov po navedenem kriteriju.‘‘

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/2/8011-54236111119802208181/N-1_navo
dila_ponudnikom_4.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 2. 2016

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN8507/2015), na katero se nanaša to obvestilo.