Dosje javnega naročila 908507/2015
Naročnik: Arnes 
Storitve: Telekomunikacijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.704,00 EUR

JN8507/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.12.2015
JN8829/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2015
JN8845/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2015
JN9065/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.12.2015
JN512/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2016
JN572/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2016
JN771/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2016
JN000937/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.05.2016
JN000937/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2016
Zahtevek za revizijo
    JN572/2016 Popravek (EU 14 - SL) 2016/S 019-029648
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Telekomunikacijske storitve

Datum objave: 26. 1. 2016
Številka objave: JN572/2016


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN8507/2015, Storitve: Telekomunikacijske storitve; datum objave: 2. 12. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: Arnes, Tehnološki park 18, SI-1000 Ljubljana, kontakt: razpis@arnes.si, v roke: pravna služba, tel.: +386 14798877, telefaks: +386 14798878, e-pošta: razpis@arnes.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 235-426605 z dne 4. 12. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Objava se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik v obrazec N1 dodaja naslednje besedilo:

Naročnik ima v tem trenutku za namen naročila v letu 2016 zgotovljena sredstva v višini 150.000 EUR. Naročnik bo najprej v skladu z merilom izbire iz razpisne kokumentacije za vsak sklop izbral najugodnejšega ponudnika.V primeru, da zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za oddajo vseh sklopov, bo naročnik najprej oddal sklopa 19 in 20, nato pa bo oddajal sklope do porabe sredstev, pri čemer bo na najugodnejše ponudbe sklopov v skladu v merilom iz razpisne dokumentacije, apliciral merilo: strošek priključnine in 9. mesecev zapunin. Po navedenem merilu bo nato oddajal sklope od najcenejšega do najdražjega do porabe zagotovljenih sredstev. V kolikor bodo do trenutka oddaje naročila naročniku zagotovljena dodatna sredstva za ta namen, bo naročnik nadaljeval z oddajo sklopov po navedenem kriteriju.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/1/8011-66388888968246723604/N-1_navo
dila_ponudnikom_3.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 1. 2016

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN8507/2015), na katero se nanaša to obvestilo.