Dosje javnega naročila JN8746/2015
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN8746/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.12.2015
JN19/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2016
    JN19/2016 Popravek (EU 14 - SL) 2016/S 002-001296
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 4. 1. 2016
Številka objave: JN19/2016


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN8746/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 11. 12. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA, Zadobrovška cesta 35, SI-1260 Ljubljana - Polje, kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, v roke: Zoran Kalaković, tel.: +386 13064408, telefaks: +386 13064407, e-pošta: zoran.kalakovic@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 242-439162 z dne 15. 12. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Objava popravka predračunskih obrazcev, v skladu z odgovori na vprašanja ponudnikov pri 4. skupini: SADNI SOKOVI, SADNO ŽITNE REZINE, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI. V sklopu 4.5 (Sadni sirupi in zgoščeni sadni sokovi z minimalno 50 % sd) so bili iz predračunskih obrazecv izbrisani tudi artikli pod zaporednimi številkami 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/1/4202-98460648134250351291/Razpisna
_dokumentacija_-_zivila_OS_Zadobrova_popravek.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 1. 2016

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN8746/2015), na katero se nanaša to obvestilo.