Dosje javnega naročila 900870/2016
Naročnik: SŽ - Tovorni promet, d.o.o. 
Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv
ZJN-2: Odprti postopek

JN870/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.02.2016
JN1527/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.03.2016
JN1810/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.03.2016
JN1875/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2016
JN1948/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2016
JN000222/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2016
JN000503/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2016
JN004643/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.08.2016
Zahtevek za revizijo
    JN1527/2016 Popravek (EU 14 - SL) 2016/S 047-078186
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv

Datum objave: 4. 3. 2016
Številka objave: JN1527/2016


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN870/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv; datum objave: 5. 2. 2016 (EU 2 - SL)
Naročnik: SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Mojca Tomšič, tel.: +386 12914635, telefaks: +386 12914833, e-pošta: mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 50221000 (Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2016/S 026-042378 z dne 6. 2. 2016
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: VI.3.8) Način odpiranja ponudb
Namesto: 18. 3. 2016 12:00
Beri: 31. 3. 2016 12:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 31. 3. 2016, 10:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 23. 3. 2016, 10:00.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/12877-99791666756894473528/Popravi
lo_lokomotive_dopolnitev.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 3. 2016

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN870/2016), na katero se nanaša to obvestilo.