Dosje javnega naročila 908507/2015
Naročnik: Arnes 
Storitve: Telekomunikacijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.704,00 EUR

JN8507/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.12.2015
JN8829/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2015
JN8845/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2015
JN9065/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.12.2015
JN512/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2016
JN572/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2016
JN771/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2016
JN000937/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.05.2016
JN000937/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2016
Zahtevek za revizijo
    JN512/2016 Popravek (EU 14 - SL) 2016/S 017-025821
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Telekomunikacijske storitve

Datum objave: 22. 1. 2016
Številka objave: JN512/2016


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN8507/2015, Storitve: Telekomunikacijske storitve; datum objave: 2. 12. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: Arnes, Tehnološki park 18, SI-1000 Ljubljana, kontakt: razpis@arnes.si, v roke: pravna služba, tel.: +386 14798877, telefaks: +386 14798878, e-pošta: razpis@arnes.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 64200000 (Telekomunikacijske storitve)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 235-426605 z dne 4. 12. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna V obojem.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8) Način odpiranja ponudb
Namesto: 26. 1. 2016 10:15
Beri: 5. 2. 2016 10:15
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 5. 2. 2016, 10:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 29. 1. 2016, 10:00.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Spremeni se obrazec P-5 Specifikacije (spremeni se samo vrstni red opcij pri podrobnejšem opisu Sklopa 12).
Nov obrazec P-5 Specifikacije je priložen temu popravku. Ostali obrazci se ne spremenijo oz. se spremenijo smiselno glede na spremembo rokov, navedenih v tem popravku.

Naročnik bo presojal veljavnosti dokumentov oz. dokazil, ki jih morajo predložiti ponudniki glede na rok 62.1.2016 in kasnejše roke. To pomeni, da bo kot ustrezna štel dokazila, ki bodo imela ustrezno veljavnost šteto od prej navedenega roka (26.1.2016 ali 5.2.2016).

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/1/8011-78252314827650914917/P-5_spec
ifikacije_optika_2015-3.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 1. 2016

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN8507/2015), na katero se nanaša to obvestilo.