Dosje javnega naročila JN775/2015
Naročnik: OBČINA IG 
Storitve: Obratovanje vodooskrbe
ZJN-2: Odprti postopek

JN775/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.02.2015
JN3798/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.06.2015
    JN3798/2015 Popravek (EU 14 - SL) 2015/S 113-204865
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Obratovanje vodooskrbe

Datum objave: 9. 6. 2015
Številka objave: JN3798/2015


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN775/2015, Storitve: Obratovanje vodooskrbe; datum objave: 5. 2. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig, kontakt: info@obcina-ig.si, v roke: Katja Ivanuš, tel.: +386 12802300, telefaks: +386 12802322, e-pošta: info@obcina-ig.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 65130000 (Obratovanje vodooskrbe)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 026-043483 z dne 6. 2. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Nedokončani postopek.
VI.2)INFORMACIJE O NEDOKONČANEM POSTOPKU DODELITVE Postopek dodelitve je bil razglašen za neuspešnega.
VI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik do roka za oddajo ponudb ni prejel nobene popolne ponudbe, zaradi česar je bil predmetni postopke oddaje javnega naročila zaključen brez izbire.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 6. 2015

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN775/2015), na katero se nanaša to obvestilo.