Dosje javnega naročila JN2510/2014
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela, povezana s konstrukcijami za športna igrišča
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN2510/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2014
JN2872/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.03.2014
    JN2872/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela, povezana s konstrukcijami za športna igrišča

Datum objave: 12. 3. 2014
Številka objave: JN2872/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN2510/2014, Gradnje: Gradbena dela, povezana s konstrukcijami za športna igrišča; datum objave: 4. 3. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig, kontakt: info@obcina-ig.si, v roke: ga. Polona Skledar, tel.: +386 12802300, telefaks: +386 12802322, e-pošta: info@obcina-ig.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45212221 (Gradbena dela, povezana s konstrukcijami za športna igrišča)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik objavlja prečni in vzdolžni profil P1 in P2 ter načrt zunanje ureditve.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/3/9012-89236111112109410851/dodatne_
informacije_11.3.2014.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 3. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN2510/2014), na katero se nanaša to obvestilo.