Dosje javnega naročila JN1011/2014
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela na objektih za prosti čas
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN1011/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.01.2014
JN1468/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2014
JN1733/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2014
    JN1733/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na objektih za prosti čas

Datum objave: 12. 2. 2014
Številka objave: JN1733/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN1011/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za prosti čas; datum objave: 24. 1. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig, kontakt: info@obcina-ig.si, v roke: Marjetka Pintarič Zupec, tel.: +386 12802300, telefaks: +386 12802322, e-pošta: info@obcina-ig.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45212100 (Gradbena dela na objektih za prosti čas)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna V obojem.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8) Način odpiranja ponudb
Namesto: 13. 2. 2014 10:10
Beri: 20. 2. 2014 10:10
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 20. 2. 2014, 10:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik je objavil nov (popravljen) obrazec PONUDBA, kjer je dodana postavka 7 v polju Ponudbeni predraču.

Nov obrazec Ponudba_popravljen, ki nadomesti obstoječ obrazec Ponudba, je priloga te objave. Ponudniki naj oddajo ponudbe na novem (popravljenem) obrazcu. Ponudbe ponudnikov, ki bodo oddane na starem obrazcu bodo zavrnjene kot nepopolne.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/2/9012-55289351954422435185/Popravek
_objave.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 2. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN1011/2014), na katero se nanaša to obvestilo.