Dosje javnega naročila JN4016/2014
Naročnik: OBČINA VRANSKO 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN4016/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.04.2014
JN4896/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2014
JN3517/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.05.2015
    JN4896/2014 Popravek (EU 14 - SL) 2014/S 082-142369
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 24. 4. 2014
Številka objave: JN4896/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN4016/2014, Blago: Gasilska vozila; datum objave: 4. 4. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, SI-3305 VRANSKO, kontakt: marija.jerman@vransko.si, v roke: Marija Jerman, tel.: +386 37032800, telefaks: +386 37032816, e-pošta: marija.jerman@vransko.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 34144210 (Gasilska vozila)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2014/S 070-120296 z dne 9. 4. 2014
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: III.2.3)Tehnična sposobnost
Namesto: Naročnik bo kot podobno vozilo štel gasilsko vozilo s skupno dovoljeno maso najmanj 9 000 kg in podaljšano kabino (tovarniško izdelana ali v okviru nadgradnje).
Beri: Naročnik bo kot podobno vozilo štel gasilsko vozilo s skupno dovoljeno maso najmanj 9000 kg, podaljšano kabino (tovarniško izdelana ali v okviru nadgradnje) in izdelano gasilsko nadgradnjo na takšnem vozilu.
VI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluRok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se ne spremeni.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Razpisna dokumentacija s popravki je na voljo na spletni povezavi: http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 4. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN4016/2014), na katero se nanaša to obvestilo.