Dosje javnega naročila JN1314/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN1314/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.01.2014
JN1839/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.02.2014
JN1940/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.02.2014
JN2236/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.02.2014
    JN2236/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 25. 2. 2014
Številka objave: JN2236/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN1314/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 31. 1. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Zoran Kalaković, v roke: Zoran Kalaković, tel.: +386 13064408, telefaks: +386 13064407, e-pošta: zoran.kalakovic@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Objava se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/2/4202-69039351980192969903/Razpisna
_dokumentacija_-_Ribja_brv_popravek_3.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 2. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN1314/2014), na katero se nanaša to obvestilo.