Dosje javnega naročila JN1011/2014
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela na objektih za prosti čas
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN1011/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.01.2014
JN1468/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2014
JN1733/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.02.2014
    JN1468/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na objektih za prosti čas

Datum objave: 6. 2. 2014
Številka objave: JN1468/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN1011/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za prosti čas; datum objave: 24. 1. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig, kontakt: info@obcina-ig.si, v roke: Marjetka Pintarič Zupec, tel.: +386 12802300, telefaks: +386 12802322, e-pošta: info@obcina-ig.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45212100 (Gradbena dela na objektih za prosti čas)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Razpisna dokumentacija se dopolni z dokumenti iz mape “dopolnitev projektov“.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/2/9012-1215277885269831654/Dopolnite
v_projektov.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 2. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN1011/2014), na katero se nanaša to obvestilo.