Dosje javnega naročila JN16067/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN16067/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.12.2013
JN916/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.01.2014
JN972/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2014
JN1241/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.01.2014
    JN972/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 24. 1. 2014
Številka objave: JN972/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN16067/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 20. 12. 2013 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Zoran Kalaković, v roke: Zoran Kalaković, tel.: +386 13064408, telefaks: +386 13064407, e-pošta: zoran.kalakovic@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik objavlja popravek razpisne dokumentacije in novelacijo popisov, zaradi postavljenih vprašanj ponudnikov v zvezi z arheologijo, skulpturo, javno razsvetljavo (vrste svetilk)...

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/1/4202-78634259376935111377/Razpisna
_dokumentacija_za_Zeleno_mobilnost_-_popravek_23_jan_2014.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 1. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN16067/2013), na katero se nanaša to obvestilo.