Dosje javnega naročila NMV4858/2015
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 
Blago: Zobozdravniško potrošno blago
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 89.513,25 EUR

NMV4858/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2015
NMV6307/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.10.2015
NMV6307/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2015
NMV6307/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2015
NMV6307/2015-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2015
NMV6307/2015-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2015
    NMV6307/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Blago

Zobozdravniško potrošno blago

Datum objave: 6. 10. 2015
Številka objave: NMV6307/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV4858/2015, Blago: Zobozdravniško potrošno blago; datum objave: 5. 8. 2015 (NMV1)
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Mateja Kocman, tel.: +386 13003953, telefaks: +386 13003912, e-pošta: mateja.kocman@zd-lj.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, Kontakt: Mateja Kocman, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13003953. Telefaks +386 13003912. E-pošta mateja.kocman@zd-lj.si.
Internetni naslovi: http://www.zd-lj.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: NMV-6/2015 Nabava zobozdravstvenega materiala.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava zobozdravstvenega materiala.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 33141800 (Zobozdravniško potrošno blago)
37520000 (Igrače)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 89513,25 EUR, z 9,5 % DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV4858/2015 z dne 5. 8. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Naročnik naročila za 5. sklop: Cementi za kritje pulpe ni oddal.
I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 10. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 8. 9. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PRODENT INT., d.o.o., Zvezna ulica 2A, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 25000,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 22169,18 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 11 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 2
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 8. 9. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: INTERDENT, d.o.o., Opekarniška cesta 26, SI-3000 Celje.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 35000,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 32431,99 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 11 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 3
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 8. 9. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: INTERDENT, d.o.o., Opekarniška cesta 26, SI-3000 Celje.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8500,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 7836,55 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 11 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 4
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 23. 9. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: INTERDENT, d.o.o., Opekarniška cesta 26, SI-3000 Celje.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2500,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2009,02 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 10 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 6
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 23. 9. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: INTERDENT, d.o.o., Opekarniška cesta 26, SI-3000 Celje.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7500,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 6501,73 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 10 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 7
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 23. 9. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: INTERDENT, d.o.o., Opekarniška cesta 26, SI-3000 Celje.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6500,00 EUR, z 9,5 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 5137,91 EUR, z 9,5 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 10 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 8
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 8. 9. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SANOLABOR, D.D., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 12500,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 10895,10 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 11 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 9
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 8. 9. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PRODENT INT., d.o.o., Zvezna ulica 2A, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3500,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 2531,77 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 11 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA