Dosje javnega naročila JN8228/2012
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela na vrtcih
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN8228/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.07.2012
JN8431/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2012
JN9268/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2012
    JN8431/2012 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela na vrtcih

Datum objave: 2. 8. 2012
Številka objave: JN8431/2012


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN8228/2012, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih; datum objave: 27. 7. 2012 (EU 2 - SL)
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig, e-pošta: polona.skledar@obcina-ig.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45214100 (Gradbena dela na vrtcih)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2012/S 146-243685 z dne 1. 8. 2012
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE V projektni nalogi naročnik spreminja vsebino v nadaljevanju, kot sledi:

NAMESTO:
-Na otroka mora biti zagotovljeno 3,50 m2- 4,00 m2 igralniških površin, oziroma 7,10 m2-9,2 m2 vseh notranjih površin na otroka.
-Planirano število otrok mora biti 14 (1. Starostno obdobje ) ali 24 (drugo starostno obdobje) in 3,5-4 m2 na otroka

BERI:
-Na otroka mora biti zagotovljeno MINIMALNO 3,50 m2 igralniških površin, oziroma MINIMALNO 7,10 m2 vseh notranjih površin na otroka.
-Planirano število otrok mora biti 14 (1. Starostno obdobje ) ali 24 (drugo starostno obdobje) in MINIMALNO 3,5 m2 na otroka.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.sib-mb.si
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 8. 2012

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN8228/2012), na katero se nanaša to obvestilo.