Dosje javnega naročila JN3923/2013
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN3923/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.04.2013
JN4372/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2013
JN5201/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2013
JN5256/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.05.2013
JN5604/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2013
    JN5604/2013 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 14. 5. 2013
Številka objave: JN5604/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN3923/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 8. 4. 2013 (EU 2 - SL)
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 013, SI-9250 GORNJA RADGONA, kontakt: Andrej Subašič, tel.: +386 25643822, telefaks: +386 25643814, e-pošta: andrej.subasic@gor-radgona.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45000000 (Gradbena dela)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna V obojem.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: Način odpiranja ponudb
Namesto: 14. 5. 2013 12:00
Beri: 21. 5. 2013 11:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 21. 5. 2013, 10:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Popisi:
- V Gradbenih delih suma nepredvidenih del pri zidarskih delih ni zajemala vseh postavk. Sedaj odpravljeno.
- V obrtniških delih pri stavbnem pohištvu je pri treh pozicijah manjkal izračun cene.
- Pozicija za svetlobnike se je razdelila na dve poziciji in se uskladila s PZI projektom 2x350 in 9x160.
- Pri strojnih inštalacijah je pri sedmih pozicijah manjkal izračun cene. Sedaj odpravljeno.

Vse te računske napake so sedaj odpravljene.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/5/1931-193638386126880/Popis_Vrtec_C
resnjevci_GOI_4-14.05.2013.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 5. 2013

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN3923/2013), na katero se nanaša to obvestilo.