Dosje javnega naročila JN13060/2012
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJN-2: Odprti postopek

JN13060/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.12.2012
JN81/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2013
JN210/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.01.2013
JN360/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.01.2013
JN753/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.01.2013
JN2629/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.03.2013
    JN210/2013 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 8. 1. 2013
Številka objave: JN210/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN13060/2012, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 3. 12. 2012 (EU 2 - SL)
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 013, SI-9250 GORNJA RADGONA, kontakt: Valerija Frangež, tel.: +386 25643806, e-pošta: valerija.frangez@gor-radgona.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: III.2.3
Namesto: c) Ponudnikov odgovorni vodja projekta, ki je hkrati tudi odgovorni projektant tehnologije čistilne naprave izpolnjuje zahteve za odgovornega projektanta za zahtevne objekte v skladu z drugim odstavkom 45. člena ZGO-1 in ima v zadnjih desetih (10) letih pred objavo razpisa izkušnje kot odgovorni projektant načrta tehnologije čistilne naprave pri projektiranju:

 štirih (4) komunalno sekvenčnih čistilnih napravah (SBR) z minimalno kapaciteto 6000 PE, ki imajo izdana dovoljenja za poskusno obratovanje in od tega vsaj dve (2) tudi izdana uporabna dovoljenja

in

 da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo razpisa vodil vsaj dva (2) postopka za izdajo poskusnega obratovanja komunalno sekvenčnih čistilnih napravah (SBR) minimalne kapacitete 6000 PE.

Odgovorni vodja projekta mora vpisan v seznam IZS in ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj na področju projektiranja. Odgovorni vodja projekta, ki ni državljan Republike Slovenije, ima dokazilo, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL.
Beri: c) Ponudnikov odgovorni vodja projekta, ki je hkrati tudi odgovorni projektant tehnologije čistilne naprave izpolnjuje zahteve za odgovornega projektanta za zahtevne objekte v skladu z drugim odstavkom 45. člena ZGO-1 in ima v zadnjih desetih (10) letih pred objavo razpisa izkušnje kot odgovorni projektant načrta tehnologije čistilne naprave pri projektiranju:

 dveh (2) komunalno sekvenčnih čistilnih napravah (SBR) z minimalno kapaciteto 6000 PE, ki imajo izdana dovoljenja za poskusno obratovanje in od tega vsaj dve (2) tudi izdana uporabna dovoljenja

Odgovorni vodja projekta mora vpisan v seznam IZS in ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj na področju projektiranja. Odgovorni vodja projekta, ki ni državljan Republike Slovenije, ima dokazilo, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL.
VI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluRok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se ne spremeni.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Obvestilu je priložen Dodatek št. 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://enarocanje.si/Dokumentacija/2013/1/1931-43537771285248/GR-CN-DODATEK_st._
_1_-_08-01-2013.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 1. 2013

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN13060/2012), na katero se nanaša to obvestilo.