Dosje javnega naročila JN8228/2012
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela na vrtcih
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN8228/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.07.2012
JN8431/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2012
JN9268/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2012
    JN9268/2012 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela na vrtcih

Datum objave: 28. 8. 2012
Številka objave: JN9268/2012


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN8228/2012, Gradnje: Gradbena dela na vrtcih; datum objave: 27. 7. 2012 (EU 2 - SL)
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig, e-pošta: polona.skledar@obcina-ig.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45214100 (Gradbena dela na vrtcih)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2012/S 146-243685 z dne 1. 8. 2012
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8) Način odpiranja ponudb
Namesto: 6. 9. 2012 12:00
Beri: 6. 9. 2012 12:15
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se ne spremeni.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik v razpisni dokumentaciji spreminja naslednjo točko, kot sledi:
NAMESTO:
1.4 Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 9. 2012 ob 12:15 uri v prostorih naročnika. Pogajanja o ceni bodo potekala ob 13:00 uri.
BERI:
1.4 Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 9. 2012 ob 12:15 uri v prostorih naročnika. Pogajanja o ceni bodo potekala dne 11. 9. 2012 ob 12:00 uri v Centru IG, Banija 4, sejna soba, 3. nadstropje.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 8. 2012

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN8228/2012), na katero se nanaša to obvestilo.