Dosje javnega naročila JN11041/2012
Naročnik: LEKARNA SEVNICA 
Blago: Farmacevtski proizvodi
ZJN-2: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti

JN11041/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.10.2012
JN12347/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2012
JN12805/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2012
    JN12805/2012 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Farmacevtski proizvodi

Datum objave: 26. 11. 2012
Številka objave: JN12805/2012


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN11041/2012, Blago: Farmacevtski proizvodi; datum objave: 15. 10. 2012 (EU 2 - SL)
Naročnik: LEKARNA SEVNICA, TRG SVOBODE 14, SI-8290 SEVNICA, kontakt: http://www.lekarna-sevnica.si/, v roke: Ana Dolinšek-Weiss mag.farm., tel.: +386 78161630, telefaks: +386 78161632, e-pošta: info@lekarna-sevnica.si
Vrsta postopka: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 33600000 (Farmacevtski proizvodi)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2012/S 202-332186 z dne 19. 10. 2012
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Spremeni se seznam zdravil, ki je del razpisne dokumentacije. Objavljeni seznam v celoti nadomesti prejšnjega.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/11/4709-251902749287424/L_Sevnica_po
pravki_15.11.2012.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 11. 2012

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN11041/2012), na katero se nanaša to obvestilo.