Dosje javnega naročila JN7613/2014
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
ZJN-2: Odprti postopek

JN7613/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2014
JN7652/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2014
JN8004/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.07.2014
JN8056/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2014
JN8569/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.08.2014
JN9830/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2014
    JN7652/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Datum objave: 16. 7. 2014
Številka objave: JN7652/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN7613/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 15. 7. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: karmen pintar oblak, tel.: +386 13061546, telefaks: +386 13061410, e-pošta: karmen.pintar@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45211000 (Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V izvirnem obvestilu.
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: IV.3.8.)Način odpiranja ponudb
Namesto: Sejna soba naročnika (3. nadstropje)
Beri: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
VI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8)
Namesto: 13. 8. 2014 10:30
Beri: 13. 8. 2014 11:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se ne spremeni.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJEVI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 7. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN7613/2014), na katero se nanaša to obvestilo.