Dosje javnega naročila JN9508/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN9508/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.09.2014
JN9810/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.10.2014
JN10064/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2014
JN11592/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2014
    JN10064/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje

Datum objave: 16. 10. 2014
Številka objave: JN10064/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN9508/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje; datum objave: 25. 9. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Špela Knol, v roke: Špela Knol, tel.: +386 13064446, telefaks: +386 13064407, e-pošta: spela.knol@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV.3.8) NAČIN ODPIRANJA PONUDB
Namesto: 21. 10. 2014 12:00
Beri: 27. 10. 2014 12:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 27. 10. 2014, 10:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 19. 10. 2014, 15:00.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/10/6793-90324074169517657329/Objava_
popravka.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 10. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN9508/2014), na katero se nanaša to obvestilo.