Dosje javnega naročila JN7613/2014
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
ZJN-2: Odprti postopek

JN7613/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2014
JN7652/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2014
JN8004/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.07.2014
JN8056/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2014
JN8569/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.08.2014
JN9830/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2014
    JN9830/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Datum objave: 8. 10. 2014
Številka objave: JN9830/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN7613/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 15. 7. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: karmen pintar oblak, tel.: +386 13061546, telefaks: +386 13061410, e-pošta: karmen.pintar@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45211000 (Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Nedokončani postopek.
VI.2)INFORMACIJE O NEDOKONČANEM POSTOPKU DODELITVE Naročilo ni bilo dodeljeno.
Naročilo bo verjetno ponovno objavljeno
VI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Ker so bile vse prejete ponudbe nesprejemljive, je naročnik vse ponudbe zavrnil in bo ponovno objavil razpis za oddajo naročila.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 10. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN7613/2014), na katero se nanaša to obvestilo.