Dosje javnega naročila JN9886/2014
Naročnik: VRTEC ŠENTVID 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN9886/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.10.2014
JN10588/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.11.2014
    JN10588/2014 Popravek (EU 14 - SL) 2014/S 215-380218
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 5. 11. 2014
Številka objave: JN10588/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN9886/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 9. 10. 2014 (EU 2 - SL)
Naročnik: VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, SI-1210 Ljubljana - Šentvid, kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, v roke: Špela Knol, tel.: +386 13064446, telefaks: +386 13064407, e-pošta: spela.knol@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2014/S 196-346152 z dne 11. 10. 2014
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN POPISOV.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/11/6793-24918981520557269896/POPRAVE
K_RD_zivila_Vrtec_Sentvid_4_11_2014.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 11. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN9886/2014), na katero se nanaša to obvestilo.