Dosje javnega naročila JN1867/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Energetski števci
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN1867/2014 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.02.2014
JN7199/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.07.2014
    JN7199/2014 Popravek (EU 14 - SL) 2014/S 126-225491
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Energetski števci

Datum objave: 2. 7. 2014
Številka objave: JN7199/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN1867/2014, Blago: Energetski števci; datum objave: 17. 2. 2014 (EU 5 - SL)
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA, kontakt: Miran Žnideršič, v roke: komisija za javna naročila, tel.: +386 53396600, telefaks: +386 53396705, e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 38551000 (Energetski števci)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2014/S 035-058053 z dne 19. 2. 2014
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Nedokončani postopek.
VI.2)INFORMACIJE O NEDOKONČANEM POSTOPKU DODELITVE Naročilo ni bilo dodeljeno.
Naročilo bo verjetno ponovno objavljeno
VI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJEVI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 7. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN1867/2014), na katero se nanaša to obvestilo.