Dosje javnega naročila JN588/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Poklicna oblačila
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN588/2014 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 15.01.2014
JN1125/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.01.2014
JN1188/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.01.2014
JN1449/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.02.2014
    JN1449/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Blago

Poklicna oblačila

Datum objave: 5. 2. 2014
Številka objave: JN1449/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN588/2014, Blago: Poklicna oblačila; datum objave: 15. 1. 2014 (EU 5 - SL)
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA, kontakt: Miran Žnideršič, v roke: komisija za javna naročila, tel.: +386 53396600, telefaks: +386 53396705, e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 18110000 (Poklicna oblačila)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V izvirnem obvestilu.
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: Javno odpiranje prijav
Namesto: 14. 2. 2014 11:00
Beri: 24. 2. 2014 11:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 24. 2. 2014, 10:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se ne spremeni.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJEVI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 2. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN588/2014), na katero se nanaša to obvestilo.