Dosje javnega naročila JN5540/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Energetski števci
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN5540/2014 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 15.05.2014
JN6315/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.06.2014
    JN6315/2014 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Blago

Energetski števci

Datum objave: 5. 6. 2014
Številka objave: JN6315/2014


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN5540/2014, Blago: Energetski števci; datum objave: 15. 5. 2014 (EU 5 - SL)
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA, kontakt: Miran Žnideršič, v roke: komisija za javna naročila, tel.: +386 53396600, telefaks: +386 53396705, e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 38551000 (Energetski števci)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Nedokončani postopek.
VI.2)INFORMACIJE O NEDOKONČANEM POSTOPKU DODELITVE Postopek dodelitve je bil ustavljen.
Naročilo bo verjetno ponovno objavljeno
VI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Naročnik je bil v času objave predmetnega razpisa seznanjen, da se pripravlja nova zakonodaja, ki bo posegala v tehnične zahteve razpisanih merilnih naprav in s tem posledično tudi na vrednost naročila, zato se je odločil, da predmetnega javnega naročila v takem obsegu ne odda. Naročnik bo izvedel nov postopek oddaje javnega naročila, v katerem bodo zajete potrebne količine do konca leta 2014, oziroma do sprejetja nove zakonodaje.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 6. 2014

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN5540/2014), na katero se nanaša to obvestilo.