Dosje javnega naročila NMV541/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 231.884,42 EUR

NMV541/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.02.2015
NMV2675/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2015
NMV2675/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2015
    NMV2675/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem

Datum objave: 15. 5. 2015
Številka objave: NMV2675/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV541/2015, Storitve: Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem; datum objave: 2. 2. 2015 (NMV1)
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA, kontakt: Miran Žnideršič, v roke: komisija za javna naročila, tel.: +386 53396600, telefaks: +386 53396705, e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: OPERATIVNI LEASING OSEBNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Operativni najem osebnih vozil.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 60171000 (Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem), dopolnilni besednjak: PB04 (Brez voznika)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 190069,20 EUR, brez DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. CENA. Pondeniranje: 92
2. NAJNIŽJA OCENA STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI VSEH VOZIL. Pondeniranje: 1
3. UPORABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE. Pondeniranje: 1
4. NIŽJE EMISIJE HRUPA. Pondeniranje: 1
5. VOZILA, KI SO OPREMLJENA S KAZALNIKOM MENJANJA PRESTAV. Pondeniranje: 1
6. VOZILA, KI SO OPREMLJENA S SISTEMI ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH. Pondeniranje: 1
7. CENA ZA OBRAČUN PRESEŽNIH KILOMETROV. Pondeniranje: 1
8. CENA ZA OBRAČUN MANJKAJOČIH KILOMETROV. Pondeniranje: 1
9. DOVOLJENO ODSTOPANJE PRI PORAČUNU PRESEŽNIH OZ. MANJKAJOČIH KILOMETROV. Pondeniranje: 1
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV541/2015 z dne 2. 2. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 5. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 10. 4. 2014
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: PORSCHE LEASING SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 260000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 190069,20 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 60 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA