Dosje javnega naročila NMV4069/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Geodetske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV4069/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.07.2015
NMV5462/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.09.2015
    NMV5462/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Geodetske storitve

Datum objave: 1. 9. 2015
Številka objave: NMV5462/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV4069/2015, Storitve: Geodetske storitve; datum objave: 6. 7. 2015 (NMV1)
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Zvonka Planinec, tel.: +386 14788337, telefaks: +386 14788036, e-pošta: jn.drsi@gov.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Zvonka Planinec, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14788337. Telefaks +386 14788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dokončne odmere izvedenih objektov (OBVO Črnomelj, 2. etapa, KOLE Brezovica - Vrhnika, Pododseka 1 in 3, OBVO Gorenja vas)
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dokončne odmere izvedenih objektov (OBVO Črnomelj, 2. etapa, KOLE Brezovica - Vrhnika, Pododseka 1 in 3, OBVO Gorenja vas)
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71355000 (Geodetske storitve)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 5517,82 EUR, z 22 % DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV4069/2015 z dne 6. 7. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 9. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 21. 8. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 12
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: GEOGRAD, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska ulica 59, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 37640,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 5517,82 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 3 mesece.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA