Dosje javnega naročila NMV6242/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.320,00 EUR

NMV6242/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.10.2015
NMV136/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.01.2016
NMV136/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.01.2016
    NMV136/2016 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

Datum objave: 8. 1. 2016
Številka objave: NMV136/2016


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV6242/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve; datum objave: 2. 10. 2015 (NMV1)
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Služba za javna naročila, tel.: +386 22341422, telefaks: +386 22341495, e-pošta: franciska.mestinsek-podbreznik@gov.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Služba za javna naročila, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 22341422. Telefaks +386 22341495. E-pošta gp.drsi@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.di.gov.si
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Študija možnih dodatnih ukrepov za povečanje zmogljivosti obstoječega tira železniške proge Divača - Koper
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izdelava študije možnih dodatnih ukrepov za povečanje zmogljivosti obstoječega tira železniške proge Divača - Koper
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 56000 EUR, brez DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV6242/2015 z dne 2. 10. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 1. 2016
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 1. 12. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SŽ - PP Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 113400 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 56000 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 8 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA