Dosje javnega naročila JN1977/2015
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN1977/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.03.2015
JN2098/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2015
JN2480/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.04.2015
    JN2480/2015 Popravek (EU 14 - SL) 2015/S 079-139446
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 21. 4. 2015
Številka objave: JN2480/2015


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN1977/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 27. 3. 2015 (EU 2 - SL)
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA, Koširjeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, v roke: Zoran Kalaković, tel.: +386 13064408, telefaks: +386 13064407, e-pošta: zoran.kalakovic@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2015/S 064-112209 z dne 1. 4. 2015
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Popravek se nanaša na popise artiklov, kjer so popravki označeni z rumeno barvo (popravki so narejeni v skladu z odgovori na vprašanja zastavljena dne 15. 4. 2015).

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/4/4202-76331018515479169124/Zivila_O
S_Ketteja_in_Murna_-_popis_artiklov_(popravek).zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 4. 2015

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN1977/2015), na katero se nanaša to obvestilo.