Dosje javnega naročila JN8969/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Storitve zavarovanja motornih vozil
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN8969/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.07.2013
JN9123/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2013
JN9476/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2013
    JN9123/2013 Popravek (EU 14 - SL) 2013/S 143-249745
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve zavarovanja motornih vozil

Datum objave: 22. 7. 2013
Številka objave: JN9123/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN8969/2013, Storitve: Storitve zavarovanja motornih vozil; datum objave: 18. 7. 2013 (EU 5 - SL)
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA, kontakt: Miran Žnideršič, v roke: komisija za javna naročila, tel.: +386 53396600, telefaks: +386 53396705, e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 66514110 (Storitve zavarovanja motornih vozil)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2013/S 140-244666 z dne 20. 7. 2013
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Ponovno objavljamo datoteko ‘‘seznam vozil‘‘ . Datoteka je dopolnjena, ker je pri prejšnji verziji ob pretvorbi datoteke v ZIP format prišlo do izpada podatkov.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/7/1838-92534722284883266669/SEZNAM_V
OZIL_DOPOLNITEV.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 7. 2013

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN8969/2013), na katero se nanaša to obvestilo.