Dosje javnega naročila JN4974/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Potrebščine za oskrbo z elektriko
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN4974/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 26.04.2013
JN5624/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2013
    JN5624/2013 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Blago

Potrebščine za oskrbo z elektriko

Datum objave: 14. 5. 2013
Številka objave: JN5624/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN4974/2013, Blago: Potrebščine za oskrbo z elektriko; datum objave: 26. 4. 2013 (EU 5 - SL)
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA, kontakt: Miran Žnideršič, v roke: komisija za javna naročila, tel.: +386 53396600, telefaks: +386 53396705, e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 31682000 (Potrebščine za oskrbo z elektriko)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti: IV 3.7 Način odpiranja ponudb
Namesto: 17. 5. 2013 11:00
Beri: 27. 5. 2013 11:00
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: Se spremeni na: 27. 5. 2013, 10:00.
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Se spremeni na: 17. 5. 2013, 12:00.
VI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE Roki za oddajo in opiranje ponudb se s tem obvestilom spremenijo tudi v razpisni dokumentaciji.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 5. 2013

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN4974/2013), na katero se nanaša to obvestilo.