Dosje javnega naročila JN9565/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Storitve računalniških omrežij
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN9565/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 31.07.2013
JN10853/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2013
JN11214/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.09.2013
    JN10853/2013 Popravek (EU 14 - SL) 2013/S 168-292253
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve računalniških omrežij

Datum objave: 28. 8. 2013
Številka objave: JN10853/2013


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN9565/2013, Storitve: Storitve računalniških omrežij; datum objave: 31. 7. 2013 (EU 5 - SL)
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA, kontakt: Miran Žnideršič, v roke: komisija za javna naročila, tel.: +386 53396600, telefaks: +386 53396705, e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 72700000 (Storitve računalniških omrežij)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2013/S 148-258188 z dne 1. 8. 2013
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
Dodatne informacije.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Objava se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)DRUGE DODATNE INFORMACIJE 1. V prilogi je popravek 11. člena pogodbe (odgovor na vprašanje št. 3)
2. V prilogi si dodani dokumenti v wordu, ki so bili predmet vprašanja št.7

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/8/1838-23888888965892541093/Obrazci_
za_izpolnjevanje_in_popravek_pogodbe.zip

VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 8. 2013

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN9565/2013), na katero se nanaša to obvestilo.